Gizlilik Politikası

Giriş

Mit der folgenden Datenschutzerklärung möchten wir Sie darüber aufklären, welche Arten Ihrer personenbezogenen Daten (nachfolgend auch kurz als “Daten“ bezeichnet) wir zu welchen Zwecken und in welchem Umfang verarbeiten. Die Datenschutzerklärung gilt für alle von uns durchgeführten Verarbeitungen personenbezogener Daten, sowohl im Rahmen der Erbringung unserer Leistungen als auch insbesondere auf unseren Webseiten, mobil, als auch innerhalb externer Onlinepräsenzen, wie z.B. unserer Social-Media-Profile (nachfolgend zusammenfassend bezeichnet als “Onlineangebot“).

Kullanılan terimler cinsiyete özgü değildir.

Statü: 01 Ekim 2022 

! Sağ alttaki destek, sohbeti kullanın!

İçindekiler tablosu

Sorumlu

E-posta adresi: merhaba @followerninja.com

Veri Koruma Görevlisi ile İletişime Geçin

İşleme genel bakış

Aşağıdaki genel bakış, işlenen veri türlerini ve bunların işlenme amaçlarını özetler ve veri sahiplerine atıfta bulunur..

İşlenen veri türleri

 • Envanter verileri (örn. isimler, adresler).
 • İçerik verileri (örn. çevrimiçi formlardaki girişler).
 • İletişim bilgileri (örn. e-posta, telefon numaraları).
 • Meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri).
 • Kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe olan ilgi, erişim süreleri).
 • Konum verileri (bir cihazın veya kişinin coğrafi konumuna ilişkin bilgiler).
 • Sözleşme verileri (örneğin sözleşmenin konusu, süresi, müşteri kategorisi).
 • Ödeme verileri (örn. banka bilgileri, faturalar, ödeme geçmişi).

İlgili kişi kategorileri

 • İş ve sözleşme ortakları.
 • İlgili taraflar.
 • İletişim ortağı.
 • Müşteriler.
 • Kullanıcılar (ör. web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmet kullanıcıları).

İşlemenin amaçları

 • Kredibilite ve kredi durumunun değerlendirilmesi.
 • Çevrimiçi teklifimizin sağlanması ve kullanıcı dostu olması.
 • Eylem değerlendirmesini ziyaret edin.
 • Ofis ve organizasyon prosedürleri.
 • Cihazlar arası izleme (kullanıcı verilerinin pazarlama amacıyla cihazlar arasında işlenmesi).
 • Doğrudan pazarlama (örn. e-posta veya posta yoluyla).
 • İlgi alanına dayalı ve davranışsal pazarlama.
 • İletişim talepleri ve iletişim.
 • Dönüşüm ölçümü (pazarlama önlemlerinin etkinliğinin ölçülmesi).
 • Profil oluşturma (kullanıcı profillerinin oluşturulması).
 • Yeniden Pazarlama.
 • Erişim ölçümü (örn. erişim istatistikleri, geri dönen ziyaretçilerin tanınması).
 • Güvenlik önlemleri.
 • İzleme (örn. ilgi/davranış profili oluşturma, çerez kullanımı).
 • Sözleşme hizmetlerinin ve müşteri hizmetlerinin sağlanması.
 • Taleplerin yönetilmesi ve yanıtlanması.
 • Hedef grup oluşturma (pazarlama amaçları veya diğer içerik çıktıları için ilgili hedef grupların belirlenmesi).

Bireysel durumlarda otomatik kararlar

 • Kredi raporu (kredi kontrolüne dayalı karar).

İlgili yasal dayanaklar

Aşağıda, kişisel verileri işlediğimiz Veri Koruma Yönetmeliği'nin (DSGVO) yasal dayanağı hakkında sizi bilgilendiriyoruz. GDPR hükümlerine ek olarak, ikamet ettiğiniz veya ikamet ettiğimiz ülkedeki ulusal veri koruma hükümlerinin de geçerli olabileceğini lütfen unutmayın. Münferit durumlarda daha spesifik yasal dayanakların söz konusu olması halinde, bunları veri koruma beyanında size bildireceğiz.

 • Onay (Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. a. DSGVO) - Veri sahibi, kendisiyle ilgili kişisel verilerin belirli bir amaç veya amaçlar için işlenmesine rıza göstermiştir.
 • Sözleşmenin yerine getirilmesi ve sözleşme öncesi sorular (Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. b. DSGVO) - İşleme, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası veya veri sahibinin talebi üzerine alınan sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gereklidir.
 • Yasal yükümlülük (Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. c. DSGVO) - İşleme, kontrolörün tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uymak için gereklidir.
 • Meşru menfaatler (Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. f. DSGVO) - Veri sahibinin kişisel verilerinin korunmasını gerektiren menfaatleri veya temel hak ve özgürlükleri tarafından bu menfaatlerin geçersiz kılındığı durumlar haricinde, veri işleme faaliyetinin kontrolörün veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatleri için gerekli olması.

Güvenlik önlemleri

Yasal gerekliliklere uygun olarak riske uygun bir koruma düzeyi sağlamak için, teknolojinin durumunu, uygulama maliyetlerini ve işlemenin niteliği, kapsamı, koşulları ve amaçlarının yanı sıra farklı gerçekleşme olasılıklarını ve gerçek kişilerin hak ve özgürlüklerine yönelik tehdidin boyutunu dikkate alarak uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alırız.

Tedbirler özellikle verilere fiziksel ve elektronik erişimin yanı sıra verilere erişim, giriş, ifşa, kullanılabilirliğin güvence altına alınması ve verilerin ayrıştırılmasının kontrol edilmesi yoluyla verilerin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sağlanmasını içerir. Ayrıca, veri sahiplerinin haklarının kullanılmasını, verilerin silinmesini ve verilerin tehlikeye atılmasına yanıt verilmesini sağlamak için prosedürlerimiz bulunmaktadır. Ayrıca, veri koruma ilkesine uygun olarak donanım, yazılım ve prosedürlerin geliştirilmesi veya seçilmesinde, teknoloji tasarımı ve veri koruma dostu varsayılan ayarlar aracılığıyla kişisel verilerin korunmasını zaten dikkate alıyoruz.

SSL şifreleme (https)Çevrimiçi teklifimiz aracılığıyla iletilen verilerinizi korumak için SSL şifrelemesi kullanıyoruz. Bu tür şifrelenmiş bağlantıları tarayıcınızın adres satırındaki https:// önekinden tanıyabilirsiniz.

 

Kişisel verilerin aktarılması ve ifşa edilmesi

Kişisel verilerin işlenmesi sırasında, veriler başka kurumlara, şirketlere, yasal olarak bağımsız organizasyonel birimlere veya kişilere aktarılabilir veya ifşa edilebilir. Bu verilerin alıcıları arasında örneğin ödeme işlemleri bağlamında ödeme kuruluşları, BT görevleriyle görevlendirilen hizmet sağlayıcılar veya bir web sitesine entegre edilen hizmet ve içerik sağlayıcılar yer alabilir. Bu gibi durumlarda, yasal gereklilikleri gözetir ve özellikle verilerinizin alıcıları ile verilerinizi korumaya hizmet eden ilgili sözleşmeler veya anlaşmalar yaparız.

Üçüncü ülkelerde veri işleme

Verileri üçüncü bir ülkede (yani Avrupa Birliği (AB), Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışında) işliyorsak veya işleme üçüncü taraf hizmetlerinin kullanımı veya verilerin diğer kişilere, kurumlara veya şirketlere ifşa edilmesi veya aktarılması bağlamında gerçekleşiyorsa, bu yalnızca yasal gerekliliklere uygun olarak yapılacaktır.

Açık rıza veya sözleşmeye bağlı veya yasal olarak gerekli aktarıma tabi olarak, verileri yalnızca tanınmış bir veri koruma düzeyine sahip üçüncü ülkelerde, AB Komisyonu'nun standart koruma maddeleri olarak adlandırılan sözleşmeye bağlı yükümlülüklerle, sertifikaların veya bağlayıcı iç veri koruma düzenlemelerinin varlığında işler veya işlenmesine izin veririz (Madde 44 ila 49 DSGVO, AB Komisyonu'nun bilgi sayfası: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de ).

Çerezlerin kullanımı

Çerezler, uç cihazlarda bilgi depolayan ve uç cihazlardan bilgi okuyan küçük metin dosyaları veya diğer bellek notlarıdır. Örneğin, bir kullanıcı hesabındaki oturum açma durumunu, bir e-mağazadaki alışveriş sepetinin içeriğini, çağrılan içerikleri veya çevrimiçi bir teklifte kullanılan işlevleri kaydetmek için. Çerezler ayrıca çeşitli amaçlar için de kullanılabilir, örneğin çevrimiçi tekliflerin işlevselliği, güvenliği ve konforunun yanı sıra ziyaretçi akışlarının analizlerinin oluşturulması amacıyla.

Onay üzerine notlar: Çerezleri yasalara uygun olarak kullanıyoruz. Bu nedenle, yasaların gerektirmediği durumlar haricinde kullanıcılardan önceden onay almaktayız. Özellikle, çerezler de dahil olmak üzere bilgilerin saklanması ve okunması, kullanıcılar tarafından açıkça talep edilen bir telemedya hizmetini (yani çevrimiçi teklifimizi) sağlamak için kesinlikle gerekliyse onay gerekli değildir. İptal edilebilir onay, kullanıcılara açıkça iletilir ve ilgili çerez kullanımına ilişkin bilgileri içerir.

Veri korumanın yasal dayanağı hakkında bilgi: Kullanıcıların kişisel verilerini çerezler yardımıyla işlediğimiz veri koruma yasası kapsamındaki yasal dayanak, kullanıcılardan onay isteyip istemediğimize bağlıdır. Kullanıcıların rıza göstermesi halinde, verilerinin işlenmesi için yasal dayanak beyan ettikleri rızalarıdır. Aksi takdirde, çerezler kullanılarak işlenen veriler, meşru menfaatlerimiz temelinde (örneğin, çevrimiçi teklifimizin ticari işleyişinde ve kullanılabilirliğinin iyileştirilmesinde) veya bu, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi bağlamında yapılıyorsa, çerezlerin kullanımı sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekliyse işlenir. Çerezleri hangi amaçlarla işlediğimizi bu veri koruma beyanı sırasında veya onay ve işleme prosedürlerimizin bir parçası olarak açıklıyoruz.

Saklama süresi: Saklama süresi ile ilgili olarak, aşağıdaki çerez türleri ayırt edilir:

 • Geçici çerezler (ayrıca: oturum çerezleri): Geçici çerezler en geç kullanıcı çevrimiçi bir tekliften ayrıldıktan ve son cihazını (örn. tarayıcı veya mobil uygulama) kapattıktan sonra silinir.
 • Kalıcı çerezler: Kalıcı çerezler, terminal cihazı kapatıldıktan sonra bile saklanmaya devam eder. Örneğin, giriş durumu kaydedilebilir veya kullanıcı bir web sitesini tekrar ziyaret ettiğinde tercih edilen içerik doğrudan görüntülenebilir. Aynı şekilde, çerezler yardımıyla toplanan kullanıcı verileri de erişimi ölçmek için kullanılabilir. Kullanıcılara çerezlerin türü ve saklama süresi hakkında açık bilgi vermediğimiz sürece (örn. onay alırken), kullanıcılar çerezlerin kalıcı olduğunu ve iki yıla kadar saklanabileceğini varsaymalıdır.

İptal ve itiraz (opt-out) hakkında genel bilgiler: Abhängig davon, ob die Verarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung oder gesetzlichen Erlaubnis erfolgt, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, eine erteilte Einwilligung zu widerrufen oder der Verarbeitung Ihrer Daten durch Cookie-Technologien zu widersprechen (zusammenfassend als “Opt-Out” bezeichnet). Sie können Ihren Widerspruch zunächst mittels der Einstellungen Ihres Browsers erklären, z.B., indem Sie die Nutzung von Cookies deaktivieren (wobei hierdurch auch die Funktionsfähigkeit unseres Onlineangebotes eingeschränkt werden kann). Ein Widerspruch gegen den Einsatz von Cookies zu Zwecken des Onlinemarketings kann auch mittels einer Vielzahl von Diensten, vor allem im Fall des Trackings, über die Webseiten https://optout.aboutads.info ve https://www.youronlinechoices.com/ ilan edilecek. Ayrıca, hizmet sağlayıcılar ve kullanılan çerezler hakkındaki bilgiler kapsamında nasıl itiraz edeceğinize dair daha fazla talimat alabilirsiniz.

Çerez verilerinin rıza temelinde işlenmesi: Kullanıcıların çerez kullanımına veya çerez onay yönetimi prosedüründe belirtilen işleme ve sağlayıcılara ilişkin onaylarının alınabildiği ve yönetilebildiği ve kullanıcılar tarafından iptal edilebildiği bir çerez onay yönetimi prosedürü kullanıyoruz. Rıza beyanı, talebin tekrarlanmasına gerek kalmaması ve rızanın yasal zorunluluk gereği ispatlanabilmesi için saklanır. Depolama, onayı bir kullanıcıya veya cihazına atayabilmek için sunucu tarafında ve/veya bir çerezde (opt-in çerezi olarak adlandırılır veya benzer teknolojilerin yardımıyla) gerçekleşebilir. Çerez yönetimi hizmetlerinin sağlayıcılarına ilişkin bireysel bilgilere tabi olarak, aşağıdaki bilgiler geçerlidir: İznin saklanma süresi iki yıla kadar olabilir. Takma adlı bir kullanıcı tanımlayıcısı oluşturulur ve onay zamanı, onayın kapsamı (örneğin hangi çerez kategorileri ve/veya hizmet sağlayıcıları) ve kullanılan tarayıcı, sistem ve son cihazla ilgili bilgilerle birlikte saklanır.

Çerez ayarları/itiraz seçeneği:

Ticari ve iş hizmetleri

Wir verarbeiten Daten unserer Vertrags- und Geschäftspartner, z.B. Kunden und Interessenten (zusammenfassend bezeichnet als “Vertragspartner”) im Rahmen von vertraglichen und vergleichbaren Rechtsverhältnissen sowie damit verbundenen Maßnahmen und im Rahmen der Kommunikation mit den Vertragspartnern (oder vorvertraglich), z.B., um Anfragen zu beantworten.

Bu verileri, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, haklarımızı güvence altına almak ve bu bilgilerle ilişkili idari görevlerin yanı sıra girişimcilik organizasyonu amacıyla işliyoruz. Sözleşme ortaklarının verilerini yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde veya veri sahiplerinin rızasıyla (örneğin katılımcı telekomünikasyon, ulaşım ve diğer yardımcı hizmetlerin yanı sıra alt yüklenicilere, bankalara, vergi ve hukuk danışmanlarına, ödeme hizmeti sağlayıcılarına veya vergi dairelerine) yürürlükteki yasalar çerçevesinde üçüncü taraflara ifşa ederiz. Sözleşme ortakları, bu veri koruma beyanı çerçevesinde, örneğin pazarlama amaçlı diğer işleme biçimleri hakkında bilgilendirilecektir.

Sözleşme ortaklarını, yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olan veriler hakkında, veri toplama öncesinde veya sırasında, örneğin çevrimiçi formlarda, özel etiketler (örneğin renkler) veya semboller (örneğin yıldız işaretleri veya benzerleri) aracılığıyla veya şahsen bilgilendiririz.

Veriler bir müşteri hesabında saklanmadığı sürece, örneğin yasal arşivleme nedenleriyle (örneğin vergi amaçları için, genellikle 10 yıl) saklanması gerektiği sürece, verileri yasal garanti ve benzer yükümlülüklerin sona ermesinden sonra, yani prensip olarak 4 yılın sona ermesinden sonra sileriz. Bir sipariş kapsamında sözleşme ortağı tarafından bize ifşa edilen verileri, siparişin özelliklerine uygun olarak, prensip olarak siparişin bitiminden sonra sileriz.

Hizmetlerimizi sağlamak için üçüncü taraf sağlayıcıları veya platformları kullandığımız ölçüde, kullanıcılar ve sağlayıcılar arasındaki ilişkide ilgili üçüncü taraf sağlayıcıların veya platformların hüküm ve koşulları ve veri koruma bildirimleri geçerlidir.

Müşteri hesabı: Vertragspartner können innerhalb unseres Onlineangebotes ein Konto anlegen (z.B. Kunden- bzw. Nutzerkonto, kurz “Kundenkonto”). Falls die Registrierung eines Kundenkontos erforderlich ist, werden Vertragspartner hierauf ebenso hingewiesen wie auf die für die Registrierung erforderlichen Angaben. Die Kundenkonten sind nicht öffentlich und können von Suchmaschinen nicht indexiert werden. Im Rahmen der Registrierung sowie anschließender Anmeldungen und Nutzungen des Kundenkontos speichern wir die IP-Adressen der Kunden nebst den Zugriffszeitpunkten, um die Registrierung nachweisen und etwaigem Missbrauch des Kundenkontos vorbeugen zu können.

Müşterilerin müşteri hesaplarını sonlandırmaları halinde, yasal nedenlerle saklanmaları gerekmediği sürece müşteri hesabına ilişkin veriler silinecektir. Hesapları sonlandırıldığında verilerini yedeklemek müşterilerin sorumluluğundadır.

Ekonomik analizler ve pazar araştırmasıTicari nedenlerle ve pazar eğilimlerini, sözleşme ortaklarının ve kullanıcıların isteklerini tanıyabilmek için, ticari işlemler, sözleşmeler, talepler vb. hakkında sahip olduğumuz verileri analiz ederiz; burada ilgili kişi grubu sözleşme ortaklarını, ilgili tarafları, müşterileri, ziyaretçileri ve çevrimiçi teklifimizin kullanıcılarını içerebilir.

Analizler iş değerlendirmeleri, pazarlama ve pazar araştırmaları (örneğin farklı özelliklere sahip müşteri gruplarını belirlemek için) amacıyla gerçekleştirilir. Mevcut olduğunda, kayıtlı kullanıcıların profillerini, kullanılan hizmetler gibi ayrıntılarıyla birlikte dikkate alabiliriz. Analizler yalnızca bize hizmet eder ve özetlenmiş, yani anonimleştirilmiş değerlere sahip anonim analizler olmadıkları sürece dışarıya açıklanmazlar. Ayrıca, kullanıcıların gizliliğini dikkate alıyor ve verileri analiz amacıyla mümkün olduğunca takma adla ve mümkünse anonim olarak (örneğin özetlenmiş veriler olarak) işliyoruz.

Mağaza ve e-ticaretMüşterilerimizin verilerini, seçilen ürünleri, malları ve ilgili hizmetleri seçmelerini, satın almalarını veya sipariş etmelerini ve ayrıca ödemelerini ve teslimatlarını veya yürütmelerini sağlamak için işliyoruz. Bir siparişin yerine getirilmesi için gerekli olması halinde, müşterilerimiz için teslimatı veya yerine getirmeyi gerçekleştirmek için hizmet sağlayıcıları, özellikle posta, nakliye ve nakliye şirketlerini kullanırız. Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için bankaların ve ödeme hizmeti sağlayıcılarının hizmetlerini kullanıyoruz. Gerekli bilgiler, sipariş veya benzer satın alma süreci bağlamında bu şekilde işaretlenir ve teslimat veya tedarik ve faturalama için gerekli bilgilerin yanı sıra gerektiğinde sizinle görüşebilmek için iletişim bilgilerini içerir.

 • İşlenen veri türleri: Envanter verileri (örn. isimler, adresler), ödeme verileri (örn. banka bilgileri, faturalar, ödeme geçmişi), iletişim verileri (örn. e-posta, telefon numaraları), sözleşme verileri (örn. sözleşmenin konusu, süresi, müşteri kategorisi), kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe olan ilgi, erişim süreleri), meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri).
 • İlgili kişiler: İlgili taraflar, iş ve sözleşme ortakları, müşteriler.
 • İşlemenin amaçları: Sözleşmeye dayalı hizmetlerin ve müşteri hizmetlerinin sağlanması, iletişim talepleri ve iletişim, ofis ve organizasyon prosedürleri, yönetim ve taleplere yanıt, güvenlik önlemleri, ziyaret eylemi değerlendirmesi, ilgi alanına dayalı ve davranışsal pazarlama, profil oluşturma (kullanıcı profillerinin oluşturulması).
 • Yasal dayanak: Sözleşmenin ifası ve sözleşme öncesi sorular (DSGVO Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. b), Yasal yükümlülük (DSGVO Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. c), Meşru menfaatler (DSGVO Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. f).

Ödeme hizmeti sağlayıcısı

Im Rahmen von Vertrags- und sonstigen Rechtsbeziehungen, aufgrund gesetzlicher Pflichten oder sonst auf Grundlage unserer berechtigten Interessen bieten wir den betroffenen Personen effiziente und sichere Zahlungsmöglichkeiten an und setzen hierzu neben Banken und Kreditinstituten weitere Zahlungsdienstleister ein (zusammenfassend “Zahlungsdienstleister”).

Ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından işlenen veriler arasında isim ve adres gibi envanter verileri, hesap numaraları veya kredi kartı numaraları, şifreler, TAN'lar ve sağlama toplamları gibi banka verilerinin yanı sıra sözleşme, tutar ve alıcıyla ilgili bilgiler yer alır. Bilgiler, işlemlerin gerçekleştirilmesi için gereklidir. Ancak, girilen veriler yalnızca ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından işlenir ve onlarla birlikte saklanır. Yani, hesap veya kredi kartıyla ilgili herhangi bir bilgi almıyoruz, yalnızca ödemenin onay veya olumsuz bilgilerini içeren bilgiler alıyoruz. Belirli koşullar altında, veriler ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından kredi kuruluşlarına iletilebilir. Bu iletimin amacı kimlik ve kredi itibarını kontrol etmektir. Lütfen ödeme hizmeti sağlayıcılarının genel hüküm ve koşullarına ve veri koruma bilgilerine bakın.

Ödeme işlemleri için ilgili ödeme hizmeti sağlayıcılarının hüküm ve koşulları ile veri koruma bildirimleri geçerlidir ve bunlara ilgili web sitelerinden veya işlem uygulamalarından erişilebilir. Daha fazla bilgi ve iptal, bilgilendirme ve diğer veri sahibi haklarının ileri sürülmesi için bunlara da atıfta bulunuyoruz.

 • İşlenen veri türleri: Envanter verileri (örn. isimler, adresler), ödeme verileri (örn. banka bilgileri, faturalar, ödeme geçmişi), sözleşme verileri (örn. sözleşmenin konusu, süresi, müşteri kategorisi), kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe olan ilgi, erişim süreleri), meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri).
 • İlgili kişiler: Müşteriler, ilgili taraflar.
 • İşlemenin amaçları: Sözleşme hizmetlerinin ve müşteri hizmetlerinin sağlanması.
 • Yasal dayanak: Sözleşmenin yerine getirilmesi ve sözleşme öncesi sorular (DSGVO Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. b), Meşru Menfaatler (DSGVO Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. f).

 

Kredi kontrolü

Peşin ödeme yapmamız veya benzer ekonomik risklere girmemiz halinde (örn. hesaben sipariş verirken), meşru menfaatlerimizi korumak için bu alanda uzmanlaşmış hizmet şirketlerinden (kredi kuruluşları) matematiksel-istatistiksel prosedürler temelinde kredi riskini değerlendirmek amacıyla kimlik ve kredibilite bilgilerini alma hakkımızı saklı tutarız.

Kredi kuruluşlarından ödeme temerrüdünün istatistiksel olasılığı hakkında alınan bilgileri, sözleşme ilişkisinin kurulması, uygulanması ve sona erdirilmesine ilişkin uygun bir takdire bağlı karar çerçevesinde işliyoruz. Kredi kontrolünün olumsuz sonuçlanması durumunda hesapta ödemeyi veya diğer avans performansını reddetme hakkımız saklıdır.

DSGVO Madde 22 uyarınca, avans verip vermeyeceğimize ilişkin karar, yalnızca bireysel durumda, kredi kuruluşu tarafından sağlanan bilgiler temelinde yazılımımız tarafından verilen otomatik bir karara dayanarak verilir.

Sözleşmeli ortaklardan açık rıza almamız halinde, kredi derecelendirme bilgilerinin ve müşterinin verilerinin kredi kuruluşlarına iletilmesinin yasal dayanağı rızadır. Onay alınmadığı takdirde, kredibilite bilgileri ödeme taleplerimizin temerrüt güvenliğine ilişkin meşru menfaatlerimiz temelinde sağlanmaktadır.

 • İşlenen veri türleri: Envanter verileri (örn. isimler, adresler), ödeme verileri (örn. banka bilgileri, faturalar, ödeme geçmişi), iletişim verileri (örn. e-posta, telefon numaraları), sözleşme verileri (örn. sözleşmenin konusu, süresi, müşteri kategorisi).
 • İlgili kişiler: Müşteriler, ilgili taraflar.
 • İşlemenin amaçları: Kredibilite ve kredi durumunun değerlendirilmesi.
 • Yasal dayanak: Rıza (Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. a. DSGVO), Meşru Menfaatler (Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. f. DSGVO).
 • Bireysel durumlarda otomatik kararlar: Kredi raporu (kredi kontrolüne dayalı karar).

Kullanılan hizmetler ve hizmet sağlayıcılar:

Çevrimiçi teklifin ve web barındırmanın sağlanması

Çevrimiçi teklifimizi güvenli ve verimli bir şekilde sunmak için, çevrimiçi teklife sunucularından (veya onlar tarafından yönetilen sunuculardan) erişilebilen bir veya daha fazla web barındırma sağlayıcısının hizmetlerini kullanıyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda, altyapı ve platform hizmetleri, bilgi işlem kapasitesi, depolama alanı ve veritabanı hizmetlerinin yanı sıra güvenlik hizmetleri ve teknik bakım hizmetlerini kullanabiliriz.

Barındırma teklifinin sağlanmasının bir parçası olarak işlenen veriler, kullanım ve iletişimin bir parçası olarak oluşturulan çevrimiçi teklifimizin kullanıcılarıyla ilgili tüm bilgileri içerebilir. Bu düzenli olarak, çevrimiçi tekliflerin içeriğini tarayıcılara iletebilmek için gerekli olan IP adresini ve çevrimiçi teklifimiz dahilinde veya web sitelerinden yapılan tüm girişleri içerir.

E-posta gönderimi ve barındırmaKullandığımız web barındırma hizmetleri, e-postaların gönderilmesi, alınması ve saklanmasını da içerir. Bu amaçlar doğrultusunda, alıcıların ve göndericilerin adreslerinin yanı sıra e-posta gönderimi ile ilgili diğer bilgiler (örn. ilgili sağlayıcılar) ve ilgili e-postaların içerikleri işlenir. Yukarıda belirtilen veriler SPAM'in tanınması amacıyla da işlenebilir. İnternet üzerindeki e-postaların genellikle şifreli olarak gönderilmediğini lütfen unutmayın. Kural olarak, e-postalar aktarım sırasında şifrelenir, ancak (uçtan uca şifreleme prosedürü kullanılmadığı sürece) gönderildikleri ve alındıkları sunucularda şifrelenmez. Bu nedenle, e-postaların gönderici ile sunucumuzda alınması arasındaki iletim yolu için herhangi bir sorumluluk kabul edemeyiz.

Erişim verilerinin ve günlük dosyalarının toplanmasıBiz (veya web barındırma sağlayıcımız) sunucuya yapılan her erişim hakkında veri toplarız (sunucu günlük dosyaları olarak adlandırılır). Sunucu günlük dosyaları, erişilen web sayfalarının ve dosyaların adresini ve adını, erişimin tarihini ve saatini, aktarılan veri miktarını, başarılı erişim bildirimini, tarayıcı türünü ve sürümünü, kullanıcının işletim sistemini, yönlendiren URL'yi (daha önce ziyaret edilen sayfa) ve kural olarak IP adreslerini ve talep eden sağlayıcıyı içerebilir.

Sunucu günlük dosyaları bir yandan güvenlik amacıyla, örneğin sunucuların aşırı yüklenmesini önlemek için (özellikle DDoS saldırıları olarak adlandırılan kötü niyetli saldırılar durumunda) ve diğer yandan sunucuların kullanımını ve istikrarını sağlamak için kullanılabilir.

 • İşlenen veri türleri: İçerik verileri (örn. çevrimiçi formlardaki girişler), kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe olan ilgi, erişim süreleri), meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri).
 • İlgili kişiler: Kullanıcılar (ör. web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmet kullanıcıları).
 • Yasal dayanak: Meşru menfaatler (Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

İletişim

Bizimle iletişime geçildiğinde (örn. iletişim formu, e-posta, telefon veya sosyal medya aracılığıyla), soru soran kişilerin bilgileri, iletişim sorularını ve talep edilen önlemleri yanıtlamak için gerekli olduğu ölçüde işlenir.

Sözleşmeye dayalı veya sözleşme öncesi ilişkiler bağlamındaki iletişim taleplerine yanıt, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya (sözleşme öncesi) taleplere yanıt vermek için ve aksi takdirde taleplere yanıt vermedeki meşru menfaatler temelinde yapılır.

 • İşlenen veri türleri: Envanter verileri (örn. isimler, adresler), iletişim verileri (örn. e-posta, telefon numaraları), içerik verileri (örn. çevrimiçi formlardaki girişler), kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe olan ilgi, erişim süreleri), meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri).
 • İlgili kişiler: İletişim ortakları, ilgili taraflar.
 • İşlemenin amaçları: İletişim talepleri ve iletişim, taleplerin yönetilmesi ve yanıtlanması.
 • Yasal dayanak: Sözleşmenin yerine getirilmesi ve sözleşme öncesi sorular (DSGVO Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. b), Meşru Menfaatler (DSGVO Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. f).

Kullanılan hizmetler ve hizmet sağlayıcılar:

 • İletişim formu: Kullanıcıların iletişim formumuz, e-posta veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla bizimle iletişime geçmesi halinde, bu kapsamda tarafımıza iletilen verileri iletilen talebin işleme alınması amacıyla işlemekteyiz. Bu amaçla, kişisel verileri sözleşme öncesi ve sözleşmeye dayalı iş ilişkileri bağlamında, bunların yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde ve aksi takdirde meşru menfaatlerimizin yanı sıra iletişim ortaklarının endişelere yanıt verme menfaatleri ve yasal saklama yükümlülüklerimiz temelinde işleriz.
 • İzciye yardım et: İletişim taleplerinin ve iletişimin yönetimi; Hizmet sağlayıcı: Help Scout Inc, 131 Tremont St, Boston, MA 02111-1338, ABD; Web sitesi: https://www.helpscout.net; Gizlilik politikası: https://www.helpscout.net/company/legal/privacy/Standart sözleşme maddeleri (üçüncü ülkelerde işleme durumunda veri koruma seviyesini garanti eder): https://www.helpscout.com/company/legal/dpa/Sipariş işleme sözleşmesi: https://www.helpscout.com/company/legal/dpa/.

Bülten ve elektronik bildirimler

Wir versenden Newsletter, E-Mails und weitere elektronische Benachrichtigungen (nachfolgend “Newsletter“) nur mit der Einwilligung der Empfänger oder einer gesetzlichen Erlaubnis. Sofern im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter dessen Inhalte konkret umschrieben werden, sind sie für die Einwilligung der Nutzer maßgeblich. Im Übrigen enthalten unsere Newsletter Informationen zu unseren Leistungen und uns.

Haber bültenlerimize abone olmak için genellikle e-posta adresinizi vermeniz yeterlidir. Bununla birlikte, haber bülteninde kişisel bir adres amacıyla sizden bir isim veya haber bülteninin amaçları için gerekli olması halinde daha fazla ayrıntı vermenizi isteyebiliriz.

Çift katılım prosedürü: Haber bültenimize kayıt her zaman çift katılımlı olarak adlandırılan bir süreçle gerçekleştirilir. Bu, kayıt olduktan sonra kaydınızı onaylamanızı isteyen bir e-posta alacağınız anlamına gelir. Bu onay, kimsenin başkalarının e-posta adresleriyle kaydolmaması için gereklidir. Haber bülteni için yapılan kayıtlar, kayıt işleminin yasal gerekliliklere uygun olarak kanıtlanabilmesi için kaydedilir. Bu, kayıt ve onay süresinin yanı sıra IP adresinin saklanmasını da içerir. Sevkiyat hizmeti sağlayıcısında saklanan verilerinizde yapılan değişiklikler de kaydedilir.

silme ve işlemenin kısıtlanması: Wir können die ausgetragenen E-Mail-Adressen bis zu drei Jahren auf Grundlage unserer berechtigten Interessen speichern, bevor wir sie löschen, um eine ehemals gegebene Einwilligung nachweisen zu können. Die Verarbeitung dieser Daten wird auf den Zweck einer möglichen Abwehr von Ansprüchen beschränkt. Ein individueller Löschungsantrag ist jederzeit möglich, sofern zugleich das ehemalige Bestehen einer Einwilligung bestätigt wird. Im Fall von Pflichten zur dauerhaften Beachtung von Widersprüchen behalten wir uns die Speicherung der E-Mail-Adresse alleine zu diesem Zweck in einer Sperrliste (sogenannte “Blacklist”) vor.

Kayıt işleminin günlüğe kaydedilmesi, düzgün bir şekilde gerçekleştirildiğini kanıtlamak amacıyla meşru menfaatlerimiz temelinde gerçekleştirilir. E-posta göndermek için bir hizmet sağlayıcısını görevlendirirsek, bu, verimli ve güvenli bir gönderme sistemindeki meşru menfaatlerimiz temelinde yapılır.

Yasal dayanaklara ilişkin notlar: Haber bültenleri, alıcıların rızası temelinde veya rızanın gerekli olmadığı durumlarda, örneğin mevcut müşteri reklamları söz konusu olduğunda, yasaların izin verdiği ölçüde doğrudan pazarlama konusundaki meşru menfaatlerimiz temelinde gönderilir. E-posta göndermek için bir hizmet sağlayıcısını görevlendirdiğimiz ölçüde, bu meşru menfaatlerimiz temelinde yapılır. Kayıt işlemi, yasalara uygun olarak gerçekleştirildiğini kanıtlamak için meşru menfaatlerimiz temelinde kaydedilir.

İçindekiler: Hakkımızda, hizmetlerimiz, promosyonlarımız ve tekliflerimiz hakkında bilgiler.

Analiz ve performans ölçümü: Die Newsletter enthalten einen sogenannte “web-beacon“, d.h., eine pixelgroße Datei, die beim Öffnen des Newsletters von unserem Server, bzw., sofern wir einen Versanddienstleister einsetzen, von dessen Server abgerufen wird. Im Rahmen dieses Abrufs werden zunächst technische Informationen, wie Informationen zum Browser und Ihrem System, als auch Ihre IP-Adresse und der Zeitpunkt des Abrufs, erhoben.

Bu bilgiler, teknik verilere veya hedef gruplara ve bunların erişim konumlarına (IP adresi yardımıyla belirlenebilir) veya erişim sürelerine dayalı okuma davranışlarına dayalı olarak haber bültenimizin teknik olarak iyileştirilmesi için kullanılır. Bu analiz, haber bültenlerinin açılıp açılmadığını, ne zaman açıldığını ve hangi bağlantılara tıklandığını belirlemeyi de içerir. Teknik nedenlerden dolayı, bu bilgiler bireysel bülten alıcılarına atanabilir. Ancak, bireysel kullanıcıları gözlemlemek ne bizim ne de kullanılıyorsa sevkiyat hizmeti sağlayıcısının niyetidir. Analizleri daha ziyade kullanıcılarımızın okuma alışkanlıklarını tespit etmek ve içeriğimizi onlara göre uyarlamak veya kullanıcılarımızın ilgi alanlarına göre farklı içerikler göndermek için kullanıyoruz.

Haber bülteninin değerlendirilmesi ve başarısının ölçülmesi, kullanıcıların açık rızasına tabi olarak, ticari çıkarlarımıza hizmet eden ve kullanıcıların beklentilerini karşılayan kullanıcı dostu ve güvenli bir haber bülteni sistemi kullanmak amacıyla meşru menfaatlerimiz temelinde gerçekleştirilir.

Performans ölçümünün ayrı bir iptali maalesef mümkün değildir; bu durumda, tüm bülten aboneliği iptal edilmeli veya çelişkili olmalıdır.

 • İşlenen veri türleri: Envanter verileri (örn. isimler, adresler), iletişim verileri (örn. e-posta, telefon numaraları), meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri), kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe olan ilgi, erişim süreleri).
 • İlgili kişiler: İletişim ortağı.
 • İşlemenin amaçları: Doğrudan pazarlama (örn. e-posta veya posta yoluyla).
 • Yasal dayanak: Rıza (Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. a. DSGVO), Meşru Menfaatler (Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. f. DSGVO).
 • İtiraz olasılığı (opt-out): Haber bültenimizin alınmasını istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz, yani onayınızı iptal edebilir veya daha fazla alınmasına itiraz edebilirsiniz. Bülteni iptal etmek için her bültenin sonunda bir bağlantı bulacaksınız veya bu amaçla yukarıdaki iletişim seçeneklerinden birini, tercihen e-postayı kullanabilirsiniz.

Kullanılan hizmetler ve hizmet sağlayıcılar:

Web analizi, izleme ve optimizasyon

Die Webanalyse (auch als “Reichweitenmessung” bezeichnet) dient der Auswertung der Besucherströme unseres Onlineangebotes und kann Verhalten, Interessen oder demographische Informationen zu den Besuchern, wie z.B. das Alter oder das Geschlecht, als pseudonyme Werte umfassen. Mit Hilfe der Reichweitenanalyse können wir z.B. erkennen, zu welcher Zeit unser Onlineangebot oder dessen Funktionen oder Inhalte am häufigsten genutzt werden oder zur Wiederverwendung einladen. Ebenso können wir nachvollziehen, welche Bereiche der Optimierung bedürfen.

Web analizine ek olarak, örneğin çevrimiçi teklifimizin veya bileşenlerinin farklı sürümlerini test etmek ve optimize etmek için test prosedürlerini de kullanabiliriz.

Zu diesen Zwecken können sogenannte Nutzerprofile angelegt und in einer Datei (sogenannte “Cookie”) gespeichert oder ähnliche Verfahren mit dem gleichen Zweck genutzt werden. Zu diesen Angaben können z.B. betrachtete Inhalte, besuchte Webseiten und dort genutzte Elemente und technische Angaben, wie der verwendete Browser, das verwendete Computersystem sowie Angaben zu Nutzungszeiten gehören. Sofern Nutzer in die Erhebung ihrer Standortdaten eingewilligt haben, können je nach Anbieter auch diese verarbeitet werden.

Kullanıcıların IP adresleri de toplanmaktadır. Ancak, kullanıcıları korumak için bir IP maskeleme prosedürü (yani IP adresini kısaltarak takma adlandırma) kullanıyoruz. Genel olarak, web analizi, A/B testi ve optimizasyon bağlamında açık kullanıcı verileri (e-posta adresleri veya adlar gibi) değil, takma adlar saklanır. Bu, bizim ve kullanılan yazılımın sağlayıcılarının kullanıcıların gerçek kimliğini bilmediği, yalnızca ilgili prosedürlerin amacı için profillerinde saklanan bilgileri bildiği anlamına gelir.

Yasal dayanaklara ilişkin notlar: Kullanıcılardan üçüncü taraf sağlayıcıların kullanımına izin vermelerini istediğimiz durumlarda, verilerin işlenmesi için yasal dayanak rızadır. Aksi takdirde, kullanıcıların verileri meşru menfaatlerimiz (yani verimli, ekonomik ve alıcı dostu hizmetlere olan ilgi) temelinde işlenir. Bu bağlamda, sizi bu gizlilik politikasında yer alan çerezlerin kullanımına ilişkin bilgilere de yönlendirmek isteriz.

 • İşlenen veri türleri: Kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe ilgi, erişim süreleri), meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri).
 • İlgili kişiler: Kullanıcılar (ör. web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmet kullanıcıları).
 • İşlemenin amaçları: Erişim ölçümü (örn. erişim istatistikleri, geri dönen ziyaretçilerin tanınması), izleme (örn. ilgi/davranışla ilgili profil oluşturma, çerez kullanımı), ziyaret eylemi değerlendirmesi, profil oluşturma (kullanıcı profillerinin oluşturulması).
 • Güvenlik önlemleri: IP maskeleme (IP adresinin takma adla belirtilmesi).
 • Yasal dayanak: Rıza (Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. a. DSGVO), Meşru Menfaatler (Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Kullanılan hizmetler ve hizmet sağlayıcılar:

 • etracker: Web analitiği/erişim ölçümü; Hizmet sağlayıcı: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg, Almanya; Web sitesi: https://www.etracker.com; Gizlilik politikası: https://www.etracker.com/datenschutz/Sipariş işleme sözleşmesi: https://www.etracker.com/av-vertrag/.
 • Google Analytics: Web analitiği, erişim ölçümü ve kullanıcı akışlarının ölçümü; hizmet sağlayıcı: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda; ana şirket: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; web sitesi: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Gizlilik politikası: https://policies.google.com/privacySipariş işleme sözleşmesi: https://business.safety.google/adsprocessortermsStandart sözleşme maddeleri (üçüncü ülkelerde işleme durumunda veri koruma seviyesini garanti eder): https://business.safety.google/adsprocessorterms; İtiraz etme seçeneği (Opt-Out): Opt-out eklentisi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, reklamların görüntülenmesi için ayarlar: https://adssettings.google.com/authenticated; Daha fazla bilgi: https://privacy.google.com/businesses/adsservices (İşleme türleri ve işlenen veriler).
 • Google Etiket Yöneticisi: Google Tag Manager, sözde web sitesi etiketlerini bir arayüz üzerinden yönetebildiğimiz ve böylece diğer hizmetleri çevrimiçi teklifimize entegre edebildiğimiz bir çözümdür (lütfen bu veri koruma beyanında daha fazla bilgiye bakın). Etiket Yöneticisinin kendisi (etiketleri uygulayan) kullanıcı profilleri oluşturmaz veya çerezleri saklamaz. Google, yalnızca Google Tag Manager'ı çalıştırmak için gerekli olan kullanıcının IP adresini öğrenir; hizmet sağlayıcı: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda, ana şirket: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; Web sitesi: https://marketingplatform.google.com; Gizlilik politikası: https://policies.google.com/privacySipariş işleme sözleşmesi:
  https://business.safety.google/adsprocessortermsStandart sözleşme maddeleri (üçüncü ülkelerde işleme durumunda veri koruma seviyesini garanti eder): https://business.safety.google/adsprocessorterms; Daha fazla bilgi: https://privacy.google.com/businesses/adsservices (İşleme türleri ve işlenen veriler).
 • Matomo (kurabiyesiz): Bei Matomo handelt es sich um eine datenschutzfreundliche Webanalysesoftware, die ohne Cookies eingesetzt wird und bei der die Erkennnung wiederkehrender Nutzer mit Hilfe eines so genannten “digitalen Fingerabdrucks” erfolgt, der anonymisiert gespeichert und alle 24 Stunden geändert wird; Beim “digitalen Fingerabdruck” werden Nutzerbewegungen innerhalb unseres Onlineangebotes mit Hilfe von pseudonymisierten IP-Adressen in Kombination mit nutzerseitige Browsereinstellungen so erfasst, dass Rückschlüsse auf die Identität einzelner Nutzer nicht möglich sind. Die im Rahmen der Nutzung von Matomo erhobenen Daten der Nutzer werden nur von uns verarbeitet und nicht mit Dritten geteilt; Website: https://matomo.org/.
 • Matomo: Matomo, web analizi ve menzil ölçümü amacıyla kullanılan bir yazılımdır. Matomo'nun kullanımı kapsamında çerezler oluşturulur ve kullanıcının son cihazında saklanır. Matomo'nun kullanımı sırasında toplanan kullanıcı verileri yalnızca tarafımızca işlenir ve üçüncü taraflarla paylaşılmaz. Çerezler en fazla 13 ay süreyle saklanır: https://matomo.org/faq/general/faq_146/; Verilerin silinmesi: Çerezlerin maksimum saklama süresi 13 aydır.

Çevrimiçi pazarlama

Wir verarbeiten personenbezogene Daten zu Zwecken des Onlinemarketings, worunter insbesondere die Vermarktung von Werbeflächen oder Darstellung von werbenden und sonstigen Inhalten (zusammenfassend als “Inhalte” bezeichnet) anhand potentieller Interessen der Nutzer sowie die Messung ihrer Effektivität fallen kann.

Zu diesen Zwecken werden sogenannte Nutzerprofile angelegt und in einer Datei (sogenannte “Cookie”) gespeichert oder ähnliche Verfahren genutzt, mittels derer die für die Darstellung der vorgenannten Inhalte relevante Angaben zum Nutzer gespeichert werden. Zu diesen Angaben können z.B. betrachtete Inhalte, besuchte Webseiten, genutzte Onlinenetzwerke, aber auch Kommunikationspartner und technische Angaben, wie der verwendete Browser, das verwendete Computersystem sowie Angaben zu Nutzungszeiten gehören. Sofern Nutzer in die Erhebung ihrer Standortdaten eingewilligt haben, können auch diese verarbeitet werden.

Kullanıcıların IP adresleri de toplanmaktadır. Ancak, kullanıcıları korumak için mevcut IP maskeleme prosedürlerini (yani IP adresini kısaltarak takma adlandırma) kullanıyoruz. Genel olarak, çevrimiçi pazarlama süreci kapsamında açık kullanıcı verileri (e-posta adresleri veya isimler gibi) değil, takma adlar saklanır. Bu, bizim ve çevrimiçi pazarlama prosedürlerinin sağlayıcılarının kullanıcıların gerçek kimliğini bilmediği, yalnızca profillerinde saklanan bilgileri bildiği anlamına gelir.

Profillerdeki bilgiler genellikle çerezlerde veya benzer prosedürler aracılığıyla saklanır. Bu çerezler daha sonra genellikle aynı çevrimiçi pazarlama prosedürünü kullanan diğer web sitelerinde de okunabilir ve içeriğin görüntülenmesi amacıyla analiz edilebilir, ayrıca başka verilerle desteklenebilir ve çevrimiçi pazarlama prosedürü sağlayıcısının sunucusunda saklanabilir.

İstisnai olarak, net veriler profillerle ilişkilendirilebilir. Bu durum, örneğin kullanıcıların çevrimiçi pazarlama prosedürlerini kullandığımız bir sosyal ağa üye olmaları ve ağın kullanıcıların profillerini yukarıda belirtilen verilerle ilişkilendirmesi halinde geçerlidir. Kullanıcıların sağlayıcılarla, örneğin kayıt sürecinin bir parçası olarak onay vererek, ek anlaşmalar yapabileceğini unutmamanızı rica ederiz.

Prensip olarak, reklamlarımızın başarısı hakkında sadece özetlenmiş bilgilere erişebiliyoruz. Ancak, sözde dönüşüm ölçümleri bağlamında, çevrimiçi pazarlama yöntemlerimizden hangilerinin sözde bir dönüşüme, yani örneğin bizimle bir sözleşme imzalanmasına yol açtığını kontrol edebiliriz. Dönüşüm ölçümü yalnızca pazarlama önlemlerimizin başarısını analiz etmek için kullanılır.

Aksi belirtilmedikçe, kullanılan çerezlerin iki yıl süreyle saklanacağını varsaymanızı rica ederiz.

Yasal dayanaklara ilişkin notlar: Kullanıcılardan üçüncü taraf sağlayıcıların kullanımına izin vermelerini istediğimiz durumlarda, verilerin işlenmesi için yasal dayanak rızadır. Aksi takdirde, kullanıcıların verileri meşru menfaatlerimiz (yani verimli, ekonomik ve alıcı dostu hizmetlere olan ilgi) temelinde işlenir. Bu bağlamda, sizi bu gizlilik politikasında yer alan çerezlerin kullanımına ilişkin bilgilere de yönlendirmek isteriz.

 • İşlenen veri türleri: Kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe olan ilgi, erişim süreleri), meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri), konum verileri (bir cihazın veya kişinin coğrafi konumuna ilişkin bilgiler).
 • İlgili kişiler: Kullanıcılar (ör. web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmet kullanıcıları), ilgili taraflar.
 • İşlemenin amaçları: İzleme (örn. ilgi/davranış profili oluşturma, çerez kullanımı), yeniden pazarlama, ziyaret eylemi değerlendirmesi, ilgi alanına dayalı ve davranışsal pazarlama, profil oluşturma (kullanıcı profillerinin oluşturulması), dönüşüm ölçümü (pazarlama önlemlerinin etkinliğinin ölçülmesi), erişim ölçümü (örn. erişim istatistikleri, geri dönen ziyaretçilerin tanınması), hedefleme (pazarlama amaçları veya diğer içerik çıktıları ile ilgili hedef grupların belirlenmesi), cihazlar arası izleme (kullanıcı verilerinin pazarlama amacıyla cihazlar arasında işlenmesi).
 • Güvenlik önlemleri: IP maskeleme (IP adresinin takma adla belirtilmesi).
 • Yasal dayanak: Rıza (Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. a. DSGVO), Meşru Menfaatler (Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. f. DSGVO).
 • İtiraz olasılığı (opt-out): Wir verweisen auf die Datenschutzhinweise der jeweiligen Anbieter und die zu den Anbietern angegebenen Widerspruchsmöglichkeiten (sog. “Opt-Out”). Sofern keine explizite Opt-Out-Möglichkeit angegeben wurde, besteht zum einen die Möglichkeit, dass Sie Cookies in den Einstellungen Ihres Browsers abschalten. Hierdurch können jedoch Funktionen unseres Onlineangebotes eingeschränkt werden. Wir empfehlen daher zusätzlich die folgenden Opt-Out-Möglichkeiten, die zusammenfassend auf jeweilige Gebiete gerichtet angeboten werden:a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu.
  b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices.
  c) ABD: https://www.aboutads.info/choices.
  d) Bölgeler arası: https://optout.aboutads.info.

Kullanılan hizmetler ve hizmet sağlayıcılar:

 • Facebook pikseli ve hedefleme (Özel Kitleler): Mit Hilfe des Facebook-Pixels (oder vergleichbarer Funktionen, zur Übermittlung von Event-Daten oder Kontaktinformationen mittels von Schnittstellen in Apps) ist es Facebook zum einen möglich, die Besucher unseres Onlineangebotes als Zielgruppe für die Darstellung von Anzeigen (sogenannte “Facebook-Ads”) zu bestimmen. Dementsprechend setzen wir das Facebook-Pixel ein, um die durch uns geschalteten Facebook-Ads nur solchen Nutzern bei Facebook und innerhalb der Dienste der mit Facebook kooperierenden Partner (so genanntes “Audience Network” https://www.facebook.com/audiencenetwork/ ) anzuzeigen, die auch ein Interesse an unserem Onlineangebot gezeigt haben oder die bestimmte Merkmale (z.B. Interesse an bestimmten Themen oder Produkten, die anhand der besuchten Webseiten ersichtlich werden) aufweisen, die wir an Facebook übermitteln (sogenannte “Custom Audiences“). Mit Hilfe des Facebook-Pixels möchten wir auch sicherstellen, dass unsere Facebook-Ads dem potentiellen Interesse der Nutzer entsprechen und nicht belästigend wirken. Mit Hilfe des Facebook-Pixels können wir ferner die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke nachvollziehen, indem wir sehen, ob Nutzer nach dem Klick auf eine Facebook-Werbeanzeige auf unsere Webseite weitergeleitet wurden (sogenannte “Konversionsmessung“); Dienstanbieter: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; Website: https://www.facebook.com; Gizlilik politikası: https://www.facebook.com/about/privacy; Standardvertragsklauseln (Gewährleistung Datenschutzniveau bei Verarbeitung in Drittländern): Es gilt der “Facebook-EU-Datenübermittlungszusatz” (https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum) im Fall der Auftragsverarbeitung durch Facebook als Grundlage der Verarbeitung von Event-Daten von EU-Bürgern in den USA und die Einbeziehung in den “Plattform-Nutzungsbedingungen von Facebook” (https://developers.facebook.com/terms) im Hinblick auf die eigenverantwortliche Verarbeitung von Eventdaten von Facebook im Rahmen der Anzeigenschaltung; Weitere Informationen: Es gelten die “Datenverarbeitungsbedingungen” (https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update) im Hinblick auf Eventdaten, die Facebook im Auftrag verarbeitet, um Unternehmen Berichte und Analysen bereitzustellen; Ferner gilt der “Zusatz für Verantwortliche” als Vereinbarung über gemeinsame Verantwortlichkeit (Art. 26 Abs. 1 S. 3 DSGVO), die im Fall der eigenverantwortlichen Verarbeitung von Event-Daten durch Facebook zu Zwecken des Targetings sowie Verbesserung und Sicherung der Facebook-Produkte, maßgeblich ist.
 • Google Reklam Yöneticisi: Wir nutzen die “Google Marketing Platform” (und Dienste wie z.B. “Google Ad Manager”), um Anzeigen im Google-Werbe-Netzwerk zu platzieren (z.B., in Suchergebnissen, in Videos, auf Webseiten, etc.). Die Google Marketing Platform zeichnet sich dadurch aus, dass Anzeigen in Echtzeit anhand mutmaßlicher Interessen der Nutzer angezeigt werden. Dies erlaubt uns Anzeigen für und innerhalb unseres Onlineangebotes gezielter anzuzeigen, um Nutzern nur Anzeigen zu präsentieren, die potentiell deren Interessen entsprechen. Falls einem Nutzer z.B. Anzeigen für Produkte angezeigt werden, für die er sich auf anderen Onlineangeboten interessiert hat, spricht man hierbei vom “Remarketing“; Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com; Gizlilik politikası: https://policies.google.com/privacyDaha fazla bilgi için: İşleme türleri ve işlenen veriler: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google reklam ürünleri için veri işleme hüküm ve koşulları: Hizmetler hakkında bilgi Veri kontrolörleri arasındaki veri işleme koşulları ve verilerin üçüncü ülkelere aktarımı için standart sözleşme maddeleri: https://business.safety.google/adscontrollertermsGoogle'ın bir işlemci olarak hareket ettiği durumlarda, Google reklamcılık ürünleri için veri işleme hüküm ve koşulları ve verilerin üçüncü ülkelere aktarılmasına yönelik standart sözleşme maddeleri: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Ads ve dönüşüm ölçümü: Wir nutzen das Onlinemarketingverfahren “Google Ads”, um Anzeigen im Google-Werbe-Netzwerk zu platzieren (z.B., in Suchergebnissen, in Videos, auf Webseiten, etc.), damit sie Nutzern angezeigt werden, die ein mutmaßliches Interesse an den Anzeigen haben (sog. “Konversion”). Ferner messen wir die Konversion der Anzeigen. Wir erfahren jedoch nur die anonyme Gesamtanzahl der Nutzer, die auf unsere Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem sog “Conversion-Tracking-Tag” versehenen Seite weitergeleitet wurden. Wir selbst erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer identifizieren lassen; Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com; Gizlilik politikası: https://policies.google.com/privacyDaha fazla bilgi için: İşleme türleri ve işlenen veriler: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google reklam ürünleri için veri işleme hüküm ve koşulları: Hizmetler hakkında bilgi Veri kontrolörleri arasındaki veri işleme koşulları ve verilerin üçüncü ülkelere aktarımı için standart sözleşme maddeleri: https://business.safety.google/adscontrollerterms.

Sosyal ağlarda varlık (sosyal medya)

Sosyal ağlarda çevrimiçi varlığımızı sürdürüyoruz ve orada aktif olan kullanıcılarla iletişim kurmak veya hakkımızda bilgi sunmak için kullanıcı verilerini bu bağlamda işliyoruz.

Kullanıcı verilerinin Avrupa Birliği dışında işlenebileceğini belirtmek isteriz. Bu durum, örneğin kullanıcıların haklarının uygulanmasını daha zor hale getirebileceğinden, kullanıcılar için risklere yol açabilir.

Ayrıca, sosyal ağlardaki kullanıcı verileri genellikle pazar araştırması ve reklam amaçlı olarak işlenmektedir. Örneğin, kullanıcıların kullanım davranışlarına ve bunun sonucunda ortaya çıkan ilgi alanlarına dayalı olarak kullanım profilleri oluşturulabilir. Kullanım profilleri, örneğin, kullanıcıların ilgi alanlarına karşılık geldiği düşünülen ağların içinde ve dışında reklamlar yerleştirmek için kullanılabilir. Bu amaçlar doğrultusunda, genellikle kullanıcıların bilgisayarlarında çerezler saklanır ve bu çerezlerde kullanıcıların kullanım davranışları ve ilgi alanları saklanır. Ayrıca, kullanıcılar tarafından kullanılan cihazlardan bağımsız veriler de kullanım profillerinde saklanabilir (özellikle kullanıcıların ilgili platformlara üye olmaları ve bu platformlarda oturum açmaları halinde).

İlgili işleme biçimlerinin ve itiraz (vazgeçme) seçeneklerinin ayrıntılı bir sunumu için, ilgili ağların operatörleri tarafından sağlanan veri koruma beyanlarına ve bilgilerine atıfta bulunuyoruz.

Bilgi talepleri ve veri sahibi haklarının ileri sürülmesi söz konusu olduğunda, bunların en etkili şekilde sağlayıcılar nezdinde ileri sürülebileceğini de belirtmek isteriz. Yalnızca sağlayıcılar kullanıcıların verilerine erişebilir ve uygun önlemleri alabilir ve doğrudan bilgi sağlayabilir. Hala yardıma ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 • İşlenen veri türleri: Envanter verileri (örn. isimler, adresler), iletişim verileri (örn. e-posta, telefon numaraları), içerik verileri (örn. çevrimiçi formlardaki girişler), kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe olan ilgi, erişim süreleri), meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri).
 • İlgili kişiler: Kullanıcılar (ör. web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmet kullanıcıları).
 • İşlemenin amaçları: İletişim talepleri ve iletişim, izleme (örn. ilgi alanı/davranış profili oluşturma, çerez kullanımı), yeniden pazarlama, erişim ölçümü (örn. erişim istatistikleri, geri dönen ziyaretçilerin tanınması).
 • Yasal dayanak: Meşru menfaatler (Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Kullanılan hizmetler ve hizmet sağlayıcılar:

Eklentiler ve gömülü işlevler ve içerik

Wir binden in unser Onlineangebot Funktions- und Inhaltselemente ein, die von den Servern ihrer jeweiligen Anbieter (nachfolgend bezeichnet als “Drittanbieter”) bezogen werden. Dabei kann es sich zum Beispiel um Grafiken, Videos oder Social-Media-Schaltflächen sowie Beiträge handeln (nachfolgend einheitlich bezeichnet als “Inhalte”).

Die Einbindung setzt immer voraus, dass die Drittanbieter dieser Inhalte die IP-Adresse der Nutzer verarbeiten, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht an deren Browser senden könnten. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte oder Funktionen erforderlich. Wir bemühen uns, nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Drittanbieter können ferner sogenannte Pixel-Tags (unsichtbare Grafiken, auch als “Web Beacons” bezeichnet) für statistische oder Marketingzwecke verwenden. Durch die “Pixel-Tags” können Informationen, wie der Besucherverkehr auf den Seiten dieser Webseite, ausgewertet werden. Die pseudonymen Informationen können ferner in Cookies auf dem Gerät der Nutzer gespeichert werden und unter anderem technische Informationen zum Browser und zum Betriebssystem, zu verweisenden Webseiten, zur Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung unseres Onlineangebotes enthalten als auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden.

Yasal dayanaklara ilişkin notlar: Kullanıcılardan üçüncü taraf sağlayıcıların kullanımına izin vermelerini istediğimiz durumlarda, verilerin işlenmesi için yasal dayanak rızadır. Aksi takdirde, kullanıcıların verileri meşru menfaatlerimiz (yani verimli, ekonomik ve alıcı dostu hizmetlere olan ilgi) temelinde işlenir. Bu bağlamda, sizi bu gizlilik politikasında yer alan çerezlerin kullanımına ilişkin bilgilere de yönlendirmek isteriz.

 • İşlenen veri türleri: Kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe ilgi, erişim süreleri), meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri), konum verileri (bir cihazın veya kişinin coğrafi konumuna ilişkin bilgiler), içerik verileri (örn. çevrimiçi formlardaki girişler), envanter verileri (örn. isimler, adresler), iletişim verileri (örn. e-posta, telefon numaraları).
 • İlgili kişiler: Kullanıcılar (ör. web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmetlerin kullanıcıları), iletişim ortakları.
 • İşlemenin amaçları: Çevrimiçi teklifimizin ve kullanıcı deneyimimizin sağlanması, sözleşmeye dayalı hizmetlerin ve müşteri hizmetlerinin sağlanması, iletişim talepleri ve iletişim, izleme (örn. ilgi alanı/davranış profili oluşturma, çerez kullanımı), ilgi alanına dayalı ve davranışsal pazarlama, profil oluşturma (kullanıcı profillerinin oluşturulması), güvenlik önlemleri, yönetim ve taleplere yanıt verme.
 • Yasal dayanak: Meşru menfaatler (DSGVO Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. f), rıza (DSGVO Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. a), sözleşmenin ifası ve sözleşme öncesi sorular (DSGVO Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. b).

Kullanılan hizmetler ve hizmet sağlayıcılar:

 • Facebook eklentileri ve içeriği: Facebook sosyal eklentileri ve içeriği - Bu, örneğin, kullanıcıların Facebook'ta bu çevrimiçi tekliften içerik paylaşmasına olanak tanıyan resimler, videolar veya metinler ve düğmeler gibi içerikleri içerebilir. Facebook sosyal eklentilerinin listesi ve görünümü buradan görüntülenebilir: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ – Wir sind gemeinsam mitMeta Platforms Ireland Limited für die Erhebung oder den Erhalt im Rahmen einer Übermittlung (jedoch nicht die weitere Verarbeitung) von “Event-Daten”, die Facebook mittels der Facebook-Social-Plugins (und Einbettungsfunktionen für Inhalte), die auf unserem Onlineangebot ausgeführt werden, erhebt oder im Rahmen einer Übermittlung zu folgenden Zwecken erhält, gemeinsam verantwortlich: a) Anzeige von Inhalten sowie Werbeinformationen, die den mutmaßlichen Interessen der Nutzer entsprechen; b) Zustellung kommerzieller und transaktionsbezogener Nachrichten (z. B. Ansprache von Nutzern via Facebook-Messenger); c) Verbesserung der Anzeigenauslieferung und Personalisierung von Funktionen und Inhalten (z. B. Verbesserung der Erkennung, welche Inhalte oder Werbeinformationen mutmaßlich den Interessen der Nutzer entsprechen). Wir haben mit Facebook eine spezielle Vereinbarung abgeschlossen (“Zusatz für Verantwortliche”, https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), özellikle Facebook'un hangi güvenlik önlemlerine uyması gerektiğini düzenleyen (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) und in der Facebook sich bereit erklärt hat die Betroffenenrechte zu erfüllen (d. h. Nutzer können z. B. Auskünfte oder Löschungsanfragen direkt an Facebook richten). Hinweis: Wenn Facebook uns Messwerte, Analysen und Berichte bereitstellt (die aggregiert sind, d. h. keine Angaben zu einzelnen Nutzern erhalten und für uns anonym sind), dann erfolgt diese Verarbeitung nicht im Rahmen der gemeinsamen Verantwortlichkeit, sondern auf Grundlage eines Auftragsverarbeitungsvertrages (“Datenverarbeitungsbedingungen “, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) , der “Datensicherheitsbedingungen” (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) sowie im Hinblick auf die Verarbeitung in den USA auf Grundlage von Standardvertragsklauseln (“Facebook-EU-Datenübermittlungszusatz, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Kullanıcıların hakları (özellikle bilgi edinme, silme, itiraz etme ve yetkili denetim makamına şikayette bulunma) Facebook ile yapılan anlaşmalarla kısıtlanmaz; hizmet sağlayıcı: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda; Web sitesi: https://www.facebook.com; Gizlilik politikası: https://www.facebook.com/about/privacy.
 • Google Fonts: Wir binden die Schriftarten (“Google Fonts”) des Anbieters Google ein, wobei die Daten der Nutzer allein zu Zwecken der Darstellung der Schriftarten im Browser der Nutzer verwendet werden. Die Einbindung erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer technisch sicheren, wartungsfreien und effizienten Nutzung von Schriftarten, deren einheitlicher Darstellung sowie unter Berücksichtigung möglicher lizenzrechtlicher Restriktionen für deren Einbindung; Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://fonts.google.com/; Gizlilik politikası: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Haritalar: Google sağlayıcısının "Google Haritalar" hizmetinin haritalarını entegre ediyoruz. İşlenen veriler, özellikle kullanıcıların IP adreslerini ve konum verilerini içerebilir, ancak bunlar rızaları olmadan toplanmaz (genellikle mobil cihazlarının ayarları çerçevesinde yürütülür); servis sağlayıcı: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda, ana şirket: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; Web sitesi: https://cloud.google.com/maps-platform; Gizlilik politikası: https://policies.google.com/privacy; İtiraz etme seçeneği (Opt-Out): Opt-out eklentisi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, reklamların görüntülenmesi için ayarlar: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • reCAPTCHA: Wir binden die Funktion “reCAPTCHA” ein, um erkennen zu können, ob Eingaben (z.B. in Onlineformularen) von Menschen und nicht von automatisch agierenden Maschinen (sogenannten “Bots”) getätigt werden. Zu den verarbeiteten Daten können IP-Adressen, Informationen zu Betriebssystemen, Geräten oder verwendeten Browsern, Spracheinstellungen, Standort, Mausbewegungen, Tastaturanschläge, Verweildauer auf Webseiten, zuvor besuchte Webseiten, Interaktionen mit ReCaptcha auf anderen Webseiten, unter Umständen Cookies sowie Ergebnisse von manuellen Erkennungsvorgängen (z. B. Beantwortung von gestellten Fragen oder Auswahl von Objekten in Bildern) gehören; Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://www.google.com/recaptcha/; Gizlilik politikası: https://policies.google.com/privacy; İtiraz etme seçeneği (Opt-Out): Opt-out eklentisi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, reklamların görüntülenmesi için ayarlar: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Twitter eklentileri ve içeriği: Twitter eklentileri ve düğmeleri - Bu, örneğin, resim, video veya metin gibi içerikleri ve kullanıcıların bu çevrimiçi teklifin içeriğini Twitter'da paylaşabilecekleri düğmeleri içerebilir; hizmet sağlayıcı: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, İrlanda, Ana Şirket: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD; Web sitesi:https://twitter.com/de; Gizlilik politikası:https://twitter.com/privacy, (Ayarlar: https://twitter.com/personalization).
 • YouTube videoları: Video içeriği; hizmet sağlayıcı: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda; ana şirket: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; web sitesi:https://www.youtube.com; Gizlilik politikası:https://policies.google.com/privacy; İtiraz etme seçeneği (Opt-Out): Opt-out eklentisi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, reklamların görüntülenmesi için ayarlar: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Vimeo: Video içeriği; Servis sağlayıcı: Vimeo Inc, Dikkat: Hukuk Departmanı, 555 West 18th Street New York, New York 10011, ABD; Web sitesi: https://vimeo.com; Gizlilik politikası: https://vimeo.com/privacyOpt-out seçeneği: Vimeo'nun Google Analytics kullanabileceğine dikkat çekiyor ve gizlilik politikasına atıfta bulunuyoruz (https://policies.google.com/privacy) ve Google Analytics için devre dışı bırakma seçenekleri (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) veya Google'ın pazarlama amaçlı veri kullanımı ayarları (https://adssettings.google.com/).

Veri silme

Tarafımızdan işlenen veriler, işlenmesine izin verilen onayları iptal edilir edilmez veya diğer izinler geçerliliğini yitirir yitirmez (örneğin, bu verilerin işlenme amacı geçerliliğini yitirmişse veya amaç için gerekli değilse) yasal gerekliliklere uygun olarak silinecektir.

Veriler başka ve yasal olarak izin verilen amaçlar için gerekli olduğu için silinmiyorsa, işlenmeleri bu amaçlarla sınırlıdır. Yani veriler engellenir ve başka amaçlar için işlenmez. Bu, örneğin, ticaret veya vergi hukuku nedeniyle saklanması gereken veya yasal taleplerin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması için saklanması gerekli olan veriler için geçerlidir.

Kişisel verilerin silinmesine ilişkin daha fazla bilgi, bu veri koruma beyanının münferit veri koruma bildirimlerinde de bulunabilir.

Gizlilik politikasının değiştirilmesi ve güncellenmesi

Veri koruma beyanımızın içeriği hakkında kendinizi düzenli olarak bilgilendirmenizi rica ediyoruz. Tarafımızca gerçekleştirilen veri işlemedeki değişiklikler bunu gerekli kıldığı anda veri koruma beyanını uyarlıyoruz. Değişiklikler sizin tarafınızdan bir işbirliği eylemi (örn. onay) veya başka bir bireysel bildirim gerektirdiğinde sizi bilgilendireceğiz.

Bu gizlilik bildiriminde şirketlerin ve kuruluşların adreslerini ve iletişim bilgilerini verdiğimiz durumlarda, adreslerin zaman içinde değişebileceğini lütfen unutmayın ve lütfen bizimle iletişime geçmeden önce ayrıntıları kontrol edin.

Veri sahiplerinin hakları

Bir veri sahibi olarak, GDPR kapsamında, özellikle GDPR Madde 15 ila 21'den kaynaklanan çeşitli haklara sahipsiniz:

 • İtiraz hakkı: DSGVO Madde 6(1)(e) veya (f) temelinde gerçekleştirilen sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine özel durumunuzla ilgili gerekçelerle istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir. Sizinle ilgili kişisel veriler doğrudan pazarlama amacıyla işleniyorsa, sizinle ilgili kişisel verilerin bu tür pazarlama amacıyla işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu aynı zamanda bu tür doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir.
 • Onaylar için geri çekme hakkı: Vermiş olduğunuz herhangi bir izni istediğiniz zaman iptal etme hakkına sahipsiniz.
 • Bilgi edinme hakkı: Söz konusu verilerin işlenip işlenmediğine dair onay ve bu veriler hakkında bilgi talep etme, ayrıca yasal gerekliliklere uygun olarak daha fazla bilgi ve verilerin bir kopyasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Düzeltme hakkı: Yasal gerekliliklere uygun olarak, sizinle ilgili verilerin tamamlanmasını veya sizinle ilgili yanlış verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Silme ve işlemenin kısıtlanması hakkı: Yasal hükümler uyarınca, sizinle ilgili verilerin derhal silinmesini talep etme veya alternatif olarak verilerin işlenmesinin yasal hükümlere uygun olarak kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Veri taşınabilirliği hakkı: Bize sağladığınız sizinle ilgili verileri yasal gerekliliklere uygun olarak yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma veya sorumlu başka bir kişiye aktarılmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Denetim makamına şikayet: Ayrıca, sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin GDPR'yi ihlal ettiğini düşünüyorsanız, yasalara uygun olarak, özellikle ikamet ettiğiniz, iş yerinizin bulunduğu veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği Üye Devletteki bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Terimlerin tanımları

Bu bölüm, bu gizlilik politikasında kullanılan terimlere genel bir bakış sağlar. Terimlerin çoğu kanundan alınmış ve özellikle GDPR'nin 4. Maddesinde tanımlanmıştır. Yasal tanımlar bağlayıcıdır. Aşağıdaki açıklamalar ise öncelikle bunları anlamanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Terimler alfabetik olarak sıralanmıştır.

 • Eylem değerlendirmesini ziyaret edin: “Besuchsaktionsauswertung” (englisch “Conversion Tracking”) bezeichnet ein Verfahren, mit dem die Wirksamkeit von Marketingmaßnahmen festgestellt werden kann. Dazu wird im Regelfall ein Cookie auf den Geräten der Nutzer innerhalb der Webseiten, auf denen die Marketingmaßnahmen erfolgen, gespeichert und dann erneut auf der Zielwebseite abgerufen. Beispielsweise können wir so nachvollziehen, ob die von uns auf anderen Webseiten geschalteten Anzeigen erfolgreich waren).
 • Kredi raporu: Otomatik kararlar, insan müdahalesi olmaksızın otomatik veri işlemeye dayanır (örneğin, hesapta bir satın alma işleminin otomatik olarak reddedilmesi, çevrimiçi bir kredi başvurusu veya herhangi bir insan müdahalesi olmaksızın çevrimiçi bir başvuru prosedürü durumunda. Bu tür otomatik kararlara GDPR Madde 22 kapsamında yalnızca veri sahiplerinin rızası varsa, bir sözleşmenin ifası için gerekliyse veya ulusal yasalar bu tür kararlara izin veriyorsa izin verilir.
 • Cihazlar arası izleme: Cihazlar arası izleme, kullanıcılara çevrimiçi bir tanımlayıcı atayarak kullanıcıların davranış ve ilgi bilgilerinin profiller olarak adlandırılan cihazlar arasında kaydedildiği bir izleme biçimidir. Bu, kullanıcı bilgilerinin kullanılan tarayıcılardan veya cihazlardan (örn. cep telefonları veya masaüstü bilgisayarlar) bağımsız olarak pazarlama amacıyla analiz edilmesini sağlar. Çoğu sağlayıcı için, çevrimiçi tanımlayıcı adlar, posta adresleri veya e-posta adresleri gibi açık verilerle bağlantılı değildir.
 • IP maskeleme: Als “IP-Masking” wird eine Methode bezeichnet, bei der das letzte Oktett, d.h., die letzten beiden Zahlen einer IP-Adresse, gelöscht wird, damit die IP-Adresse nicht mehr der eindeutigen Identifizierung einer Person dienen kann. Daher ist das IP-Masking ein Mittel zur Pseudonymisierung von Verarbeitungsverfahren, insbesondere im Onlinemarketing
 • İlgi alanına dayalı ve davranışsal pazarlama: İlgi alanına ve/veya davranışa dayalı pazarlama, kullanıcıların reklamlara ve diğer içeriklere yönelik potansiyel ilgilerinin mümkün olduğunca kesin bir şekilde belirlenmesidir. Bu, önceki davranışları (örneğin, belirli web sitelerini ziyaret etme ve bu sitelerde kalma, satın alma davranışı veya diğer kullanıcılarla etkileşim) hakkındaki bilgilere dayanarak yapılır ve bu bilgiler profil olarak adlandırılan bir bölümde saklanır. Çerezler genellikle bu amaçlar için kullanılır.
 • Dönüşüm ölçümü: Dönüşüm ölçümü, pazarlama önlemlerinin etkinliğini belirlemek için kullanılabilecek bir yöntemdir. Bu amaçla, bir çerez genellikle pazarlama önlemlerinin yer aldığı web sitelerinde kullanıcıların cihazlarında saklanır ve daha sonra hedef web sitesinde tekrar alınır. Örneğin, bu, diğer web sitelerine yerleştirdiğimiz reklamların başarılı olup olmadığını izlememize olanak tanır.
 • Kişisel veriler: “Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden “betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung (z.B. Cookie) oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.
 • Profil oluşturma: Als “Profiling“ wird jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten bezeichnet, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen (je nach Art des Profilings gehören dazu Informationen betreffend das Alter, das Geschlecht, Standortdaten und Bewegungsdaten, Interaktion mit Webseiten und deren Inhalten, Einkaufsverhalten, soziale Interaktionen mit anderen Menschen) zu analysieren, zu bewerten oder, um sie vorherzusagen (z.B. die Interessen an bestimmten Inhalten oder Produkten, das Klickverhalten auf einer Webseite oder den Aufenthaltsort). Zu Zwecken des Profilings werden häufig Cookies und Web-Beacons eingesetzt.
 • Erişim ölçümü: Erişim ölçümü (web analitiği olarak da adlandırılır), çevrimiçi bir teklifin ziyaretçi akışlarını değerlendirmek için kullanılır ve web sitesi içeriği gibi belirli bilgilerde ziyaretçilerin davranışlarını veya ilgi alanlarını içerebilir. Erişim analizi sayesinde web sitesi sahipleri, örneğin ziyaretçilerin web sitelerini ne zaman ziyaret ettiklerini ve hangi içerikle ilgilendiklerini görebilirler. Bu, örneğin web sitesinin içeriğini ziyaretçilerinin ihtiyaçlarına daha iyi uyarlamalarını sağlar. Erişim analizi amacıyla, takma adlı çerezler ve web işaretçileri genellikle geri dönen ziyaretçileri tanımak ve böylece çevrimiçi bir teklifin kullanımına ilişkin daha kesin analizler elde etmek için kullanılır.
 • Yeniden Pazarlama: Vom “Remarketing“ bzw. “Retargeting“ spricht man, wenn z.B. zu Werbezwecken vermerkt wird, für welche Produkte sich ein Nutzer auf einer Webseite interessiert hat, um den Nutzer auf anderen Webseiten an diese Produkte, z.B. in Werbeanzeigen, zu erinnern.
 • Konum verileri: Konum verileri, bir mobil cihaz (veya konum belirleme teknik gereksinimlerine sahip başka bir cihaz) bir radyo hücresine, bir WLAN'a veya benzer teknik araçlara ve konum belirleme işlevlerine bağlandığında oluşturulur. Konum verileri, ilgili cihazın dünya üzerinde bulunduğu coğrafi olarak belirlenebilir konumu belirtmek için kullanılır. Konum verileri, örneğin harita işlevlerini veya bir konuma bağlı diğer bilgileri görüntülemek için kullanılabilir.
 • Takip: Vom “Tracking“ spricht man, wenn das Verhalten von Nutzern über mehrere Onlineangebote hinweg nachvollzogen werden kann. Im Regelfall werden im Hinblick auf die genutzten Onlineangebote Verhaltens- und Interessensinformationen in Cookies oder auf Servern der Anbieter der Trackingtechnologien gespeichert (sogenanntes Profiling). Diese Informationen können anschließend z.B. eingesetzt werden, um den Nutzern Werbeanzeigen anzuzeigen, die voraussichtlich deren Interessen entsprechen.
 • Sorumlu: Als “Verantwortlicher“ wird die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet, bezeichnet.
 • İşleniyor: “Verarbeitung” ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Der Begriff reicht weit und umfasst praktisch jeden Umgang mit Daten, sei es das Erheben, das Auswerten, das Speichern, das Übermitteln oder das Löschen.
 • Hedef grup oluşumu: Von Zielgruppenbildung (bzw. “Custom Audiences“) spricht man, wenn Zielgruppen für Werbezwecke, z.B. Einblendung von Werbeanzeigen, bestimmt werden. So kann z.B. anhand des Interesses eines Nutzers an bestimmten Produkten oder Themen im Internet geschlussfolgert werden, dass dieser Nutzer sich für Werbeanzeigen für ähnliche Produkte oder den Onlineshop, in dem er die Produkte betrachtet hat, interessiert. Von “Lookalike Audiences“ (bzw. ähnlichen Zielgruppen) spricht man wiederum, wenn die als geeignet eingeschätzten Inhalte Nutzern angezeigt werden, deren Profile bzw. Interessen mutmaßlich den Nutzern, zu denen die Profile gebildet wurden, entsprechen. Zu Zwecken der Bildung von Custom Audiences und Lookalike Audiences werden im Regelfall Cookies und Web-Beacons eingesetzt.