Adatvédelmi szabályzat

Bevezetés

Mit der folgenden Datenschutzerklärung möchten wir Sie darüber aufklären, welche Arten Ihrer personenbezogenen Daten (nachfolgend auch kurz als “Daten“ bezeichnet) wir zu welchen Zwecken und in welchem Umfang verarbeiten. Die Datenschutzerklärung gilt für alle von uns durchgeführten Verarbeitungen personenbezogener Daten, sowohl im Rahmen der Erbringung unserer Leistungen als auch insbesondere auf unseren Webseiten, mobil, als auch innerhalb externer Onlinepräsenzen, wie z.B. unserer Social-Media-Profile (nachfolgend zusammenfassend bezeichnet als “Onlineangebot“).

A használt kifejezések nem nemspecifikusak.

Stand: 01. Oktober 2022 

! Support unten Rechts, den Chat Nutzen !

Tartalomjegyzék

Felelős

E-mail cím: hello @followerninja.com

Kapcsolatfelvétel az adatvédelmi tisztviselővel

A feldolgozás áttekintése

Az alábbi áttekintés összefoglalja a feldolgozott adatok típusait és azok feldolgozásának céljait, valamint utal az érintettekre..

A feldolgozott adatok típusai

 • Leltározási adatok (pl. nevek, címek).
 • Tartalmi adatok (pl. online űrlapok bejegyzései).
 • Elérhetőségi adatok (pl. e-mail, telefonszámok).
 • Meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők).
 • Helymeghatározási adatok (egy eszköz vagy személy földrajzi helyzetére vonatkozó információk).
 • Szerződéses adatok (pl. a szerződés tárgya, futamidő, ügyfélkategória).
 • Fizetési adatok (pl. banki adatok, számlák, fizetési előzmények).

Az érintett személyek kategóriái

 • Üzleti és szerződéses partnerek.
 • Érdekelt felek.
 • Kommunikációs partner.
 • Ügyfelek.
 • Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).

Az adatkezelés céljai

 • A hitelképesség és a hitelképesség értékelése.
 • Online ajánlatunk biztosítása és felhasználóbarátsága.
 • Látogatási akció értékelése.
 • Irodai és szervezeti eljárások.
 • Eszközök közötti nyomon követés (felhasználói adatok feldolgozása különböző eszközökön keresztül marketingcélokból).
 • Közvetlen marketing (pl. e-mailben vagy postai úton).
 • Érdeklődés-alapú és viselkedésalapú marketing.
 • Kapcsolatfelvételi kérelmek és kommunikáció.
 • konverziómérés (a marketingintézkedések hatékonyságának mérése).
 • Profilalkotás (felhasználói profilok létrehozása).
 • Remarketing.
 • Az elérés mérése (pl. hozzáférési statisztikák, visszatérő látogatók felismerése).
 • Biztonsági intézkedések.
 • Nyomon követés (pl. érdeklődési/magatartási profilalkotás, sütik használata).
 • Szerződéses szolgáltatások nyújtása és ügyfélszolgálat.
 • A megkeresések kezelése és megválaszolása.
 • Célcsoportképzés (a marketingcélok vagy egyéb tartalmi kimenet szempontjából releváns célcsoportok meghatározása).

Automatizált döntések egyedi esetekben

 • Hiteljelentés (hitelellenőrzésen alapuló döntés).

Releváns jogalapok

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt az adatvédelmi rendelet (DSGVO) jogalapjáról, amely alapján személyes adatokat kezelünk. Felhívjuk figyelmét, hogy a GDPR rendelkezésein túlmenően az Ön vagy a mi lakóhelyünk vagy székhelyünk szerinti ország nemzeti adatvédelmi rendelkezései is alkalmazandók lehetnek. Amennyiben egyedi esetekben további konkrét jogalapok is relevánsak, ezekről az adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk Önt.

 • Hozzájárulás (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának a. alpontja) – Die betroffene Person hat ihre Einwilligung in die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen spezifischen Zweck oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben.
 • Szerződés teljesítése és szerződéskötés előtti megkeresések (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának b. alpontja) – Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen.
 • Jogi kötelezettség (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának c. alpontja) – Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt.
 • Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának f. alpontja) – Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.

Biztonsági intézkedések

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket teszünk a kockázatnak megfelelő védelmi szint biztosítása érdekében a jogi követelményeknek megfelelően, figyelembe véve a technika állását, a megvalósítás költségeit és az adatkezelés jellegét, terjedelmét, körülményeit és céljait, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett veszély különböző valószínűségeit és mértékét.

Az intézkedések közé tartozik különösen az adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása az adatokhoz való fizikai és elektronikus hozzáférés, valamint az adatokhoz való hozzáférés, az adatok bevitele, közzététele, rendelkezésre állásának biztosítása és elkülönítése ellenőrzésével. Az érintettek jogainak gyakorlását, az adatok törlését és az adatok veszélyeztetésére adott válaszokat biztosító eljárásokkal is rendelkezünk. Ezenkívül már a hardver, a szoftver és az eljárások fejlesztése vagy kiválasztása során figyelembe vesszük a személyes adatok védelmét az adatvédelem elvének megfelelően, a technológia kialakítása és az adatvédelem-barát alapértelmezett beállítások révén.

SSL titkosítás (https)Az online ajánlatunkon keresztül továbbított adatok védelme érdekében SSL titkosítást használunk. Az ilyen titkosított kapcsolatokat a böngésző címsorában található https:// előtagról ismerheti fel.

 

Személyes adatok továbbítása és közzététele

A személyes adatok feldolgozása során az adatok továbbításra kerülhetnek más szervek, vállalatok, jogilag független szervezeti egységek vagy személyek részére, illetve nyilvánosságra hozhatók. Ezen adatok címzettjei lehetnek például a fizetési műveletekkel összefüggésben a pénzforgalmi intézmények, az informatikai feladatokkal megbízott szolgáltatók vagy a weboldalba integrált szolgáltatások és tartalmak szolgáltatói. Ilyen esetekben betartjuk a jogi követelményeket, és különösen az Ön adatainak védelmét szolgáló megfelelő szerződéseket vagy megállapodásokat kötünk az Ön adatainak címzettjeivel.

Adatfeldolgozás harmadik országokban

Ha az adatokat harmadik országban (azaz az Európai Unión (EU), az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül) dolgozzuk fel, vagy az adatfeldolgozás harmadik fél szolgáltatásainak igénybevételével, illetve az adatok más személyeknek, szerveknek vagy vállalatoknak történő átadásával vagy továbbításával összefüggésben történik, az kizárólag a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.

Kifejezett hozzájárulás vagy szerződéses vagy törvényi kötelezettség alapján történő adattovábbítás esetén csak olyan harmadik országokban dolgozunk fel vagy dolgoztatunk fel adatokat, ahol az adatvédelem elismert szintű, az EU Bizottság ún. standard védelmi záradékai révén szerződéses kötelezettség, tanúsítványok vagy kötelező belső adatvédelmi szabályok megléte esetén (DSGVO 44-49. cikk, az EU Bizottság információs oldala): https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de ).

Sütik használata

A sütik olyan kis szövegfájlok vagy más memóriajegyzetek, amelyek információkat tárolnak a végeszközökön, és információkat olvasnak a végeszközökről. Például egy felhasználói fiók bejelentkezési státuszának, egy webáruházban a bevásárlókosár tartalmának, az előhívott tartalmaknak vagy egy online ajánlatban használt funkcióknak a mentése. A sütik különböző célokra is felhasználhatók, például az online ajánlatok funkcionalitása, biztonsága és kényelme, valamint a látogatói áramlások elemzése céljából.

Megjegyzések a hozzájárulásról: A sütiket a törvényeknek megfelelően használjuk. Ezért előzetes hozzájárulást kérünk a felhasználóktól, kivéve, ha ezt a törvény nem írja elő. A hozzájárulás különösen akkor nem szükséges, ha az információk tárolása és olvasása, azaz a cookie-kat is beleértve, feltétlenül szükséges a felhasználók által kifejezetten kért telemédiás szolgáltatás (azaz online ajánlatunk) nyújtásához. A visszavonható hozzájárulást egyértelműen közöljük a felhasználókkal, és az tartalmazza az adott cookie-használatra vonatkozó információkat.

Tájékoztatás az adatvédelem jogalapjáról: Az adatvédelmi törvény szerinti jogalap, amely alapján a felhasználók személyes adatait sütik segítségével feldolgozzuk, attól függ, hogy a felhasználóktól kérünk-e beleegyezést. Ha a felhasználók beleegyeznek, akkor az adataik feldolgozásának jogalapja az ő kinyilvánított beleegyezésük. Ellenkező esetben a sütik segítségével feldolgozott adatok feldolgozása jogos érdekeink alapján történik (pl. online ajánlatunk üzleti működtetése és használhatóságának javítása), vagy ha ez szerződéses kötelezettségeink teljesítésével összefüggésben történik, ha a sütik használata szükséges a szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez. A sütik feldolgozásának céljait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban vagy a hozzájárulási és feldolgozási eljárásaink részeként ismertetjük.

Tárolási időszak: A tárolási időszak tekintetében a következő típusú cookie-kat különböztetjük meg:

 • Ideiglenes sütik (más néven: munkamenet sütik): Az ideiglenes sütiket legkésőbb azután töröljük, hogy a felhasználó elhagyta az online ajánlatot és bezárta a végberendezését (pl. böngésző vagy mobilalkalmazás).
 • Állandó sütik: Az állandó sütik a végberendezés bezárása után is tárolva maradnak. Például a bejelentkezési státusz elmenthető, vagy a kívánt tartalom közvetlenül megjeleníthető, amikor a felhasználó újra meglátogat egy webhelyet. Hasonlóképpen, a cookie-k segítségével gyűjtött felhasználói adatok felhasználhatók az elérés mérésére. Hacsak nem adunk a felhasználóknak kifejezett tájékoztatást a sütik típusáról és tárolási idejéről (pl. a hozzájárulás megszerzésekor), a felhasználóknak azt kell feltételezniük, hogy a sütik állandóak, és legfeljebb két évig tárolhatók.

Általános információk a visszavonásról és a tiltakozásról (opt-out): Abhängig davon, ob die Verarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung oder gesetzlichen Erlaubnis erfolgt, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, eine erteilte Einwilligung zu widerrufen oder der Verarbeitung Ihrer Daten durch Cookie-Technologien zu widersprechen (zusammenfassend als “Opt-Out” bezeichnet). Sie können Ihren Widerspruch zunächst mittels der Einstellungen Ihres Browsers erklären, z.B., indem Sie die Nutzung von Cookies deaktivieren (wobei hierdurch auch die Funktionsfähigkeit unseres Onlineangebotes eingeschränkt werden kann). Ein Widerspruch gegen den Einsatz von Cookies zu Zwecken des Onlinemarketings kann auch mittels einer Vielzahl von Diensten, vor allem im Fall des Trackings, über die Webseiten https://optout.aboutads.info és https://www.youronlinechoices.com/ kijelenthető. Ezen kívül további utasításokat kaphat a tiltakozás módjára vonatkozóan a szolgáltatókra és a használt cookie-kra vonatkozó információk keretében.

A cookie-adatok feldolgozása hozzájárulás alapján: A cookie-k hozzájárulásának kezelésére olyan eljárást alkalmazunk, amelyben a felhasználók hozzájárulása a cookie-k használatához, illetve a cookie-k hozzájárulásának kezelésére vonatkozó eljárásban megnevezett feldolgozók és szolgáltatók hozzájárulását a felhasználók által beszerezhető, kezelhető és visszavonható. A hozzájáruló nyilatkozatot azért tároljuk, hogy ne kelljen megismételni a kérést, és hogy a jogi kötelezettségnek megfelelően bizonyítani tudjuk a hozzájárulást. A tárolás történhet a szerveroldalon és/vagy egy cookie-ban (ún. opt-in cookie vagy hasonló technológiák segítségével), hogy a hozzájárulást a felhasználóhoz vagy az eszközéhez lehessen rendelni. A cookie-kezelési szolgáltatások szolgáltatóira vonatkozó egyedi információk függvényében a következő információk érvényesek: A hozzájárulás tárolásának időtartama legfeljebb két év lehet. Egy álnevesített felhasználói azonosítót hozunk létre és tárolunk a hozzájárulás időpontjával, a hozzájárulás hatályára vonatkozó információkkal (pl. a cookie-k és/vagy szolgáltatók mely kategóriái), valamint a használt böngészővel, rendszerrel és végberendezéssel együtt.

Cookie beállítások/ tiltakozási lehetőség:

Kereskedelmi és üzleti szolgáltatások

Wir verarbeiten Daten unserer Vertrags- und Geschäftspartner, z.B. Kunden und Interessenten (zusammenfassend bezeichnet als “Vertragspartner”) im Rahmen von vertraglichen und vergleichbaren Rechtsverhältnissen sowie damit verbundenen Maßnahmen und im Rahmen der Kommunikation mit den Vertragspartnern (oder vorvertraglich), z.B., um Anfragen zu beantworten.

Ezeket az adatokat szerződéses kötelezettségeink teljesítése, jogaink biztosítása és az ezen információkkal kapcsolatos adminisztratív feladatok, valamint a vállalkozói szervezés céljából dolgozzuk fel. A szerződéses partnerek adatait csak a vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartozó harmadik feleknek adjuk ki, amennyiben ez a fent említett célokból vagy jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, illetve az érintettek hozzájárulásával (pl. a résztvevő távközlési, szállítási és egyéb kiegészítő szolgáltatások, valamint alvállalkozók, bankok, adó- és jogi tanácsadók, fizetési szolgáltatók vagy adóhatóságok részére). A szerződéses partnereket a jelen adatvédelmi nyilatkozat keretében tájékoztatjuk a feldolgozás további formáiról, pl. marketing célú feldolgozásról.

A szerződéses partnereket a fent említett célokhoz szükséges adatokról az adatgyűjtés előtt vagy annak során tájékoztatjuk, például online űrlapokon, speciális jelölések (pl. színek) vagy szimbólumok (pl. csillagok vagy hasonlók) segítségével, vagy személyesen.

Az adatokat a törvényes jótállási és hasonló kötelezettségek lejárta után, azaz elvileg 4 év elteltével töröljük, kivéve, ha az adatokat ügyfélszámlán tároljuk, pl. amíg azokat jogi archiválási okokból meg kell őrizni (pl. adózási célokból, általában 10 év). A szerződéses partner által a megrendelés keretében közölt adatokat a megrendelésben foglaltaknak megfelelően töröljük, elvileg a megrendelés befejezése után.

Amennyiben szolgáltatásaink nyújtásához harmadik fél szolgáltatókat vagy platformokat veszünk igénybe, a felhasználók és a szolgáltatók közötti kapcsolatra az adott harmadik fél szolgáltatók vagy platformok általános szerződési feltételei és adatvédelmi közleményei vonatkoznak.

Ügyfélszámla: Vertragspartner können innerhalb unseres Onlineangebotes ein Konto anlegen (z.B. Kunden- bzw. Nutzerkonto, kurz “Kundenkonto”). Falls die Registrierung eines Kundenkontos erforderlich ist, werden Vertragspartner hierauf ebenso hingewiesen wie auf die für die Registrierung erforderlichen Angaben. Die Kundenkonten sind nicht öffentlich und können von Suchmaschinen nicht indexiert werden. Im Rahmen der Registrierung sowie anschließender Anmeldungen und Nutzungen des Kundenkontos speichern wir die IP-Adressen der Kunden nebst den Zugriffszeitpunkten, um die Registrierung nachweisen und etwaigem Missbrauch des Kundenkontos vorbeugen zu können.

Ha az ügyfelek megszüntették ügyfélszámlájukat, az ügyfélszámlához kapcsolódó adatokat töröljük, kivéve, ha azok megőrzése jogi okokból szükséges. A fiók megszüntetésekor az ügyfelek felelőssége, hogy biztonsági másolatot készítsenek adataikról.

Gazdasági elemzések és piackutatásÜzleti okokból és annak érdekében, hogy felismerjük a piaci trendeket, a szerződéses partnerek és a felhasználók kívánságait, elemezzük az üzleti tranzakciókról, szerződésekről, megkeresésekről stb. rendelkezésünkre álló adatokat, ahol az érintett személyek csoportja szerződéses partnerek, érdeklődők, ügyfelek, látogatók és online ajánlatunk felhasználói lehetnek.

Az elemzéseket üzleti értékelések, marketing és piackutatás céljából végzik (pl. különböző jellemzőkkel rendelkező ügyfélcsoportok meghatározása). Amennyiben rendelkezésre áll, figyelembe vehetjük a regisztrált felhasználók profilját és adatait, pl. az igénybe vett szolgáltatásokat. Az elemzések kizárólag minket szolgálnak, és nem kerülnek külső nyilvánosságra, kivéve, ha anonim elemzésekről van szó, amelyek összegzett, azaz anonimizált értékeket tartalmaznak. Továbbá figyelembe vesszük a felhasználók magánéletének védelmét, és az adatokat elemzés céljából a lehető legnagyobb mértékben álnéven, és ha lehetséges, anonim módon (pl. összegzett adatok formájában) dolgozzuk fel.

Bolt és e-kereskedelemÜgyfeleink adatait annak érdekében dolgozzuk fel, hogy lehetővé tegyük számukra a kiválasztott termékek, áruk és kapcsolódó szolgáltatások kiválasztását, megvásárlását vagy megrendelését, valamint azok kifizetését és szállítását vagy teljesítését. Ha a megrendelés teljesítéséhez szükséges, szolgáltatókat, különösen postai, szállítmányozási és fuvarozó cégeket veszünk igénybe, hogy ügyfeleink számára a kiszállítást vagy a teljesítést elvégezzék. A fizetési műveletek feldolgozásához bankok és pénzforgalmi szolgáltatók szolgáltatásait vesszük igénybe. A szükséges információk a megrendelés vagy hasonló vásárlási folyamat keretében kerülnek megjelölésre, és tartalmazzák a szállításhoz vagy a szolgáltatáshoz és a számlázáshoz szükséges információkat, valamint a kapcsolattartási adatokat annak érdekében, hogy szükség esetén konzultálni tudjunk Önnel.

 • A feldolgozott adatok típusai: Leltáradatok (pl. nevek, címek), fizetési adatok (pl. banki adatok, számlák, fizetési előzmények), kapcsolattartási adatok (pl. e-mail, telefonszámok), szerződéses adatok (pl. szerződés tárgya, futamidő, ügyfélkategória), használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők), meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Érintett személyek: Érdekelt felek, üzleti és szerződéses partnerek, ügyfelek.
 • A feldolgozás céljai: Szerződéses szolgáltatások nyújtása és ügyfélszolgálat, kapcsolattartási kérelmek és kommunikáció, irodai és szervezési eljárások, adminisztráció és kérések megválaszolása, biztonsági intézkedések, látogatási akciók értékelése, érdekalapú és viselkedésalapú marketing, profilalkotás (felhasználói profilok létrehozása).
 • Jogalap: Szerződés teljesítése és szerződéskötést megelőző tájékoztatás (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pont b. alpontja), jogi kötelezettség (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pont c. alpontja), jogos érdek (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pont f. alpontja).

Fizetési szolgáltató

Im Rahmen von Vertrags- und sonstigen Rechtsbeziehungen, aufgrund gesetzlicher Pflichten oder sonst auf Grundlage unserer berechtigten Interessen bieten wir den betroffenen Personen effiziente und sichere Zahlungsmöglichkeiten an und setzen hierzu neben Banken und Kreditinstituten weitere Zahlungsdienstleister ein (zusammenfassend “Zahlungsdienstleister”).

A pénzforgalmi szolgáltatók által feldolgozott adatok közé tartoznak a leltári adatok, mint például a név és a cím, a banki adatok, mint például a számlaszámok vagy a hitelkártyaszámok, jelszavak, TAN-ok és ellenőrző összegek, valamint a szerződéssel, az összeggel és a kedvezményezettel kapcsolatos adatok. Az információkra a tranzakciók végrehajtásához van szükség. A megadott adatokat azonban csak a fizetési szolgáltatók dolgozzák fel és tárolják. Vagyis nem kapunk semmilyen számla- vagy hitelkártyával kapcsolatos információt, hanem csak a fizetés megerősítését vagy elutasítását tartalmazó információkat. Bizonyos körülmények között a pénzforgalmi szolgáltatók továbbíthatják az adatokat a hitelügynökségeknek. Az adattovábbítás célja a személyazonosság és a hitelképesség ellenőrzése. Kérjük, olvassa el a fizetési szolgáltatók általános szerződési feltételeit és adatvédelmi tájékoztatóit.

A fizetési műveletekre az adott pénzforgalmi szolgáltatók általános szerződési feltételei és adatvédelmi tájékoztatói vonatkoznak, amelyek az adott weboldalon vagy tranzakciós alkalmazáson belül elérhetők. Ezekre is hivatkozunk további információkért, valamint a visszavonási, tájékoztatási és egyéb érintettek jogainak érvényesítéséért.

 • A feldolgozott adatok típusai: Készletadatok (pl. nevek, címek), fizetési adatok (pl. banki adatok, számlák, fizetési előzmények), szerződéses adatok (pl. szerződés tárgya, futamidő, ügyfélkategória), használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők), meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Érintett személyek: Ügyfelek, érdeklődők.
 • A feldolgozás céljai: Szerződéses szolgáltatások nyújtása és ügyfélszolgálat.
 • Jogalap: Szerződés teljesítése és a szerződéskötést megelőző vizsgálatok (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának b. alpontja), Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának f. alpontja).

 

Hitelellenőrzés

Ha előlegfizetést teljesítünk vagy hasonló gazdasági kockázatot vállalunk (pl. számla ellenében történő megrendelés esetén), fenntartjuk a jogot, hogy jogos érdekeink védelme érdekében a hitelkockázat matematikai-statisztikai eljárások alapján történő felmérése céljából személyazonossági és hitelképességi információkat szerezzünk be az erre a területre szakosodott szolgáltató cégektől (hitelügynökségektől).

A hitelügynökségektől kapott, a fizetési késedelem statisztikai valószínűségére vonatkozó információkat a szerződéses kapcsolat létrehozására, végrehajtására és megszüntetésére vonatkozó megfelelő mérlegelési döntés keretében dolgozzuk fel. Fenntartjuk a jogot, hogy a hitelképesség-vizsgálat negatív eredménye esetén megtagadjuk az előlegfizetést vagy egyéb előlegfizetést.

A DSGVO 22. cikkével összhangban az arra vonatkozó döntés, hogy nyújtunk-e előleget, kizárólag automatizált döntés alapján történik az egyedi esetben, amelyet szoftverünk a hitelügynökség által megadott információk alapján hoz meg.

Ha a szerződéses partnerektől kifejezett hozzájárulást kapunk, akkor a hitelminősítési információk és az ügyfél adatainak a hitelminősítőkhöz történő továbbításának jogalapja a hozzájárulás. Ha nem kapunk hozzájárulást, a hitelképességi információkat a fizetési követeléseink nemteljesítési biztonságához fűződő jogos érdekeink alapján adjuk meg.

 • A feldolgozott adatok típusai: Készletadatok (pl. nevek, címek), fizetési adatok (pl. banki adatok, számlák, fizetési előzmények), kapcsolattartási adatok (pl. e-mail, telefonszámok), szerződéses adatok (pl. szerződés tárgya, futamidő, ügyfélkategória).
 • Érintett személyek: Ügyfelek, érdeklődők.
 • A feldolgozás céljai: A hitelképesség és a hitelképesség értékelése.
 • Jogalap: Hozzájárulás (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. lit. a.), Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. lit. f.).
 • Automatizált döntések egyedi esetekben: Hiteljelentés (hitelellenőrzésen alapuló döntés).

Igénybevett szolgáltatások és szolgáltatók:

Online ajánlat és webtárhely biztosítása

Annak érdekében, hogy online ajánlatunkat biztonságosan és hatékonyan nyújthassuk, egy vagy több webtárhely-szolgáltató szolgáltatásait vesszük igénybe, amelyek szervereiről (vagy az általuk kezelt szerverekről) az online ajánlat elérhető. E célokra infrastrukturális és platformszolgáltatásokat, számítási kapacitást, tárhelyet és adatbázis-szolgáltatásokat, valamint biztonsági szolgáltatásokat és műszaki karbantartási szolgáltatásokat vehetünk igénybe.

A tárhelyszolgáltatás részeként feldolgozott adatok közé tartozhat az online ajánlatunk felhasználóira vonatkozó minden olyan információ, amely a használat és a kommunikáció részeként keletkezik. Ez rendszeresen magában foglalja az IP-címet, amely ahhoz szükséges, hogy az online ajánlatok tartalmát a böngészőkhöz eljuttathassuk, valamint az online ajánlatunkban vagy a weboldalakról történő összes bejegyzést.

E-mail küldés és tárhelyAz általunk használt webtárhely-szolgáltatások az e-mailek küldését, fogadását és tárolását is magukban foglalják. Ebből a célból a címzettek és a küldő címét, valamint az e-mail küldéssel kapcsolatos további információkat (pl. az érintett szolgáltatókat) és az adott e-mail tartalmát dolgozzák fel. A fent említett adatok a SPAM-ek felismerése céljából is feldolgozhatók. Felhívjuk figyelmét, hogy az interneten küldött e-maileket általában nem titkosított formában küldik. Az e-maileket általában az út során titkosítják, de (hacsak nem úgynevezett végponttól végpontig tartó titkosítási eljárást használnak) nem azon a szerveren, ahonnan küldik és ahonnan fogadják őket. Ezért nem tudunk felelősséget vállalni az e-mailek továbbítási útvonaláért a feladó és a szerverünkön történő fogadás között.

Hozzáférési adatok és naplófájlok gyűjtéseMi magunk (vagy webtárhely-szolgáltatónk) adatokat gyűjtünk a szerver minden egyes eléréséről (úgynevezett szervernaplófájlok). A szervernaplófájlok tartalmazhatják a megnyitott weboldalak és fájlok címét és nevét, a hozzáférés dátumát és időpontját, az átvitt adatok mennyiségét, a sikeres hozzáférésről szóló értesítést, a böngésző típusát és verzióját, a felhasználó operációs rendszerét, a hivatkozó URL-t (a korábban meglátogatott oldal), valamint általában az IP-címeket és a kérelmező szolgáltatót.

A szervernaplófájlok egyrészt biztonsági célokra használhatók, például a szerverek túlterhelésének elkerülésére (különösen visszaélésszerű támadások, úgynevezett DDoS-támadások esetén), másrészt a szerverek kihasználtságának és stabilitásának biztosítására.

 • A feldolgozott adatok típusai: Tartalmi adatok (pl. online űrlapok bejegyzései), használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, tartalom iránti érdeklődés, hozzáférési idők), meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Érintett személyek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • Jogalap: Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának f) alpontja).

Kapcsolat

Ha kapcsolatba lép velünk (pl. kapcsolatfelvételi űrlapon, e-mailben, telefonon vagy a közösségi médián keresztül), a megkereső személyek adatait annyiban kezeljük, amennyiben ez szükséges a kapcsolatfelvételi megkeresések és a kért intézkedések megválaszolásához.

A szerződéses vagy szerződéskötést megelőző kapcsolatokkal kapcsolatos kapcsolattartási kérelmekre adott válaszok a szerződéses kötelezettségeink teljesítése vagy a (szerződéskötést megelőző) megkeresések megválaszolása érdekében, egyébként pedig a megkeresések megválaszolásához fűződő jogos érdekek alapján történnek.

 • A feldolgozott adatok típusai: Leltári adatok (pl. nevek, címek), kapcsolattartási adatok (pl. e-mail cím, telefonszám), tartalmi adatok (pl. online űrlapok bejegyzései), használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők), meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Érintett személyek: Kommunikációs partnerek, érdekelt felek.
 • A feldolgozás céljai: Kapcsolattartási kérelmek és kommunikáció, a kérelmek kezelése és megválaszolása.
 • Jogalap: Szerződés teljesítése és a szerződéskötést megelőző vizsgálatok (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának b. alpontja), Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának f. alpontja).

Igénybevett szolgáltatások és szolgáltatók:

 • Kapcsolatfelvételi űrlap: Ha a felhasználók a kapcsolatfelvételi űrlapunkon, e-mailben vagy más kommunikációs csatornákon keresztül lépnek kapcsolatba velünk, akkor az ebben az összefüggésben közölt adatokat a közölt kérés feldolgozása céljából kezeljük. E célból személyes adatokat a szerződéskötést megelőző és szerződéses üzleti kapcsolatok keretében dolgozunk fel, amennyiben ez szükséges azok teljesítéséhez, egyébként pedig jogos érdekeink, valamint a kommunikációs partnerek érdekei alapján az aggályok megválaszolásához és a törvényes megőrzési kötelezettségeink alapján.
 • Segítség Cserkész: Management von Kontaktanfragen und Kommunikation; Dienstanbieter: Help Scout Inc., 131 Tremont St, Boston, MA 02111-1338, USA; Website: https://www.helpscout.net; Adatvédelmi irányelvek: https://www.helpscout.net/company/legal/privacy/Általános szerződési záradékok (amelyek garantálják az adatvédelem szintjét a harmadik országokban történő feldolgozás esetén): https://www.helpscout.com/company/legal/dpa/Megrendelés-feldolgozási szerződés: https://www.helpscout.com/company/legal/dpa/.

Hírlevél és elektronikus értesítések

Wir versenden Newsletter, E-Mails und weitere elektronische Benachrichtigungen (nachfolgend “Newsletter“) nur mit der Einwilligung der Empfänger oder einer gesetzlichen Erlaubnis. Sofern im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter dessen Inhalte konkret umschrieben werden, sind sie für die Einwilligung der Nutzer maßgeblich. Im Übrigen enthalten unsere Newsletter Informationen zu unseren Leistungen und uns.

Hírleveleinkre való feliratkozáshoz általában elegendő megadni az e-mail címét. A hírlevélben való személyes címadás céljából azonban megkérhetjük, hogy adja meg a nevét, vagy további adatokat, ha ezekre a hírlevél céljaira van szükség.

Kettős opt-in eljárás: A hírlevelünkre való feliratkozás mindig úgynevezett kettős opt-in eljárás keretében történik. Ez azt jelenti, hogy a regisztráció után egy e-mailt fog kapni, amelyben megkérjük, hogy erősítse meg a regisztrációját. Erre a megerősítésre azért van szükség, hogy senki ne tudjon más emberek e-mail címével regisztrálni. A hírlevélre történő feliratkozásokat naplózzuk, hogy a feliratkozási folyamatot a jogi követelményeknek megfelelően bizonyítani tudjuk. Ez magában foglalja a regisztráció és a megerősítés idejének, valamint az IP-címnek a tárolását. A feladó szolgáltatónál tárolt adatainak változásait is naplózzuk.

törlés és a feldolgozás korlátozása: Wir können die ausgetragenen E-Mail-Adressen bis zu drei Jahren auf Grundlage unserer berechtigten Interessen speichern, bevor wir sie löschen, um eine ehemals gegebene Einwilligung nachweisen zu können. Die Verarbeitung dieser Daten wird auf den Zweck einer möglichen Abwehr von Ansprüchen beschränkt. Ein individueller Löschungsantrag ist jederzeit möglich, sofern zugleich das ehemalige Bestehen einer Einwilligung bestätigt wird. Im Fall von Pflichten zur dauerhaften Beachtung von Widersprüchen behalten wir uns die Speicherung der E-Mail-Adresse alleine zu diesem Zweck in einer Sperrliste (sogenannte “Blacklist”) vor.

A regisztrációs folyamat naplózása jogos érdekeink alapján történik, annak bizonyítása céljából, hogy a folyamatot megfelelően hajtották végre. Ha egy szolgáltatót bízunk meg az e-mailek küldésével, akkor ezt a hatékony és biztonságos küldési rendszerhez fűződő jogos érdekeink alapján tesszük.

Megjegyzések a jogalapokról: A hírlevelek küldése a címzettek hozzájárulása alapján történik, vagy ha a hozzájárulás nem szükséges, akkor a direkt marketinghez fűződő jogos érdekeink alapján, ha és amennyiben ezt a törvény lehetővé teszi, pl. meglévő ügyfelek reklámozása esetén. Amennyiben egy szolgáltatót bízunk meg az e-mailek küldésével, ezt jogos érdekeink alapján tesszük. A regisztrációs folyamatot jogos érdekeink alapján rögzítjük annak bizonyítása érdekében, hogy azt a törvényeknek megfelelően hajtottuk végre.

Tartalom: Információk rólunk, szolgáltatásainkról, promóciókról és ajánlatainkról.

Elemzés és teljesítménymérés: Die Newsletter enthalten einen sogenannte “web-beacon“, d.h., eine pixelgroße Datei, die beim Öffnen des Newsletters von unserem Server, bzw., sofern wir einen Versanddienstleister einsetzen, von dessen Server abgerufen wird. Im Rahmen dieses Abrufs werden zunächst technische Informationen, wie Informationen zum Browser und Ihrem System, als auch Ihre IP-Adresse und der Zeitpunkt des Abrufs, erhoben.

Ezeket az információkat hírlevelünk technikai fejlesztésére használjuk fel a technikai adatok vagy a célcsoportok és olvasási szokásaik alapján, a letöltési helyük (amely az IP-cím segítségével meghatározható) vagy a hozzáférési idők alapján. Ez az elemzés magában foglalja annak meghatározását is, hogy a hírleveleket megnyitották-e, mikor nyitották meg, és mely linkekre kattintottak. Technikai okokból ezek az információk hozzárendelhetők a hírlevél egyes címzettjeihez. Azonban sem nekünk, sem pedig - ha igénybe vesszük - a küldőszolgáltatónak nem áll szándékunkban az egyes felhasználók megfigyelése. Az elemzéseket inkább arra használjuk fel, hogy azonosítsuk felhasználóink olvasási szokásait, és hogy tartalmainkat hozzájuk igazítsuk, vagy hogy különböző tartalmakat küldjünk felhasználóink érdeklődésének megfelelően.

A hírlevél értékelése és sikerének mérése a felhasználók kifejezett beleegyezésével, jogos érdekeink alapján történik, egy olyan felhasználóbarát és biztonságos hírlevélküldő rendszer használata céljából, amely üzleti érdekeinket szolgálja és megfelel a felhasználók elvárásainak.

A teljesítménymérés külön visszavonása sajnos nem lehetséges; ebben az esetben a teljes hírlevél-feliratkozást le kell mondani, vagy ellent kell mondani.

 • A feldolgozott adatok típusai: Leltáradatok (pl. nevek, címek), kapcsolattartási adatok (pl. e-mail, telefonszámok), meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek), használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, tartalom iránti érdeklődés, hozzáférési idők).
 • Érintett személyek: Kommunikációs partner.
 • A feldolgozás céljai: Közvetlen marketing (pl. e-mailben vagy postai úton).
 • Jogalap: Hozzájárulás (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. lit. a.), Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. lit. f.).
 • A tiltakozás lehetősége (opt-out): Ön bármikor lemondhatja hírlevelünk kézhezvételét, azaz visszavonhatja hozzájárulását, vagy tiltakozhat a további kézhezvétel ellen. A hírlevélről való leiratkozásra szolgáló linket vagy minden hírlevél végén találja, vagy a fent megadott elérhetőségek egyikét, lehetőleg e-mailben, használhatja erre a célra.

Igénybevett szolgáltatások és szolgáltatók:

Webelemzés, monitoring és optimalizálás

Die Webanalyse (auch als “Reichweitenmessung” bezeichnet) dient der Auswertung der Besucherströme unseres Onlineangebotes und kann Verhalten, Interessen oder demographische Informationen zu den Besuchern, wie z.B. das Alter oder das Geschlecht, als pseudonyme Werte umfassen. Mit Hilfe der Reichweitenanalyse können wir z.B. erkennen, zu welcher Zeit unser Onlineangebot oder dessen Funktionen oder Inhalte am häufigsten genutzt werden oder zur Wiederverwendung einladen. Ebenso können wir nachvollziehen, welche Bereiche der Optimierung bedürfen.

A webes elemzés mellett tesztelési eljárásokat is alkalmazhatunk, például online ajánlatunk vagy annak összetevőinek különböző verzióinak tesztelésére és optimalizálására.

Zu diesen Zwecken können sogenannte Nutzerprofile angelegt und in einer Datei (sogenannte “Cookie”) gespeichert oder ähnliche Verfahren mit dem gleichen Zweck genutzt werden. Zu diesen Angaben können z.B. betrachtete Inhalte, besuchte Webseiten und dort genutzte Elemente und technische Angaben, wie der verwendete Browser, das verwendete Computersystem sowie Angaben zu Nutzungszeiten gehören. Sofern Nutzer in die Erhebung ihrer Standortdaten eingewilligt haben, können je nach Anbieter auch diese verarbeitet werden.

A felhasználók IP-címei is összegyűjtésre kerülnek. A felhasználók védelme érdekében azonban IP-maszkoló eljárást alkalmazunk (azaz álnevesítést az IP-cím lerövidítésével). A webes elemzés, A/B tesztelés és optimalizálás során általában nem tárolunk egyértelmű felhasználói adatokat (például e-mail címeket vagy neveket), hanem álneveket. Ez azt jelenti, hogy mi és a használt szoftverek szolgáltatói nem ismerjük a felhasználók tényleges személyazonosságát, hanem csak a profiljukban tárolt információkat az adott eljárások céljaira.

Megjegyzések a jogalapokról: Amennyiben arra kérjük a felhasználókat, hogy járuljanak hozzá harmadik fél szolgáltatók igénybevételéhez, az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. Ellenkező esetben a felhasználók adatait jogos érdekeink (azaz a hatékony, gazdaságos és címzettbarát szolgáltatásokhoz fűződő érdekünk) alapján dolgozzuk fel. Ebben az összefüggésben szeretnénk felhívni a figyelmét a sütik használatára vonatkozó információkra is, amelyek ebben az adatvédelmi szabályzatban találhatók.

 • A feldolgozott adatok típusai: Használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők), meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Érintett személyek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás céljai: Elérésmérés (pl. hozzáférési statisztikák, visszatérő látogatók felismerése), nyomon követés (pl. érdeklődéssel/viselkedéssel kapcsolatos profilalkotás, cookie-k használata), látogatási akciók értékelése, profilalkotás (felhasználói profilok létrehozása).
 • Biztonsági intézkedések: IP-maszkírozás (az IP-cím álnevesítése).
 • Jogalap: Hozzájárulás (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. lit. a.), Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. lit. f.).

Igénybevett szolgáltatások és szolgáltatók:

 • etracker: Webanalitika/elérésmérés; Szolgáltató: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg, Németország; Weboldal: https://www.etracker.com; Adatvédelmi irányelvek: https://www.etracker.com/datenschutz/Megrendelés-feldolgozási szerződés: https://www.etracker.com/av-vertrag/.
 • Google Analytics: Webanalitika, elérésmérés és felhasználói áramlások mérése; szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; weboldal: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacyMegrendelés-feldolgozási szerződés: https://business.safety.google/adsprocessortermsÁltalános szerződési záradékok (amelyek garantálják az adatvédelem szintjét a harmadik országokban történő feldolgozás esetén): https://business.safety.google/adsprocessorterms; Tiltakozási lehetőség (Opt-Out): Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, a hirdetések megjelenítésére vonatkozó beállítások: https://adssettings.google.com/authenticated; További információk: https://privacy.google.com/businesses/adsservices (A feldolgozás típusai és a feldolgozott adatok).
 • Google Tag Manager: A Google Tag Manager egy olyan megoldás, amellyel egy interfészen keresztül tudjuk kezelni az úgynevezett weboldal címkéket, és így más szolgáltatásokat is integrálni tudunk online kínálatunkba (további információkat lásd ebben az adatvédelmi nyilatkozatban). Maga a Tag Manager (amely a címkéket implementálja) nem hoz létre felhasználói profilokat, és nem tárol cookie-kat. A Google csak a felhasználó IP-címét ismeri meg, ami a Google Tag Manager futtatásához szükséges; szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Weboldal: https://marketingplatform.google.com; Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacyMegrendelés-feldolgozási szerződés:
  https://business.safety.google/adsprocessortermsÁltalános szerződési záradékok (amelyek garantálják az adatvédelem szintjét a harmadik országokban történő feldolgozás esetén): https://business.safety.google/adsprocessorterms; További információk: https://privacy.google.com/businesses/adsservices (A feldolgozás típusai és a feldolgozott adatok).
 • Matomo (sütik nélkül): Bei Matomo handelt es sich um eine datenschutzfreundliche Webanalysesoftware, die ohne Cookies eingesetzt wird und bei der die Erkennnung wiederkehrender Nutzer mit Hilfe eines so genannten “digitalen Fingerabdrucks” erfolgt, der anonymisiert gespeichert und alle 24 Stunden geändert wird; Beim “digitalen Fingerabdruck” werden Nutzerbewegungen innerhalb unseres Onlineangebotes mit Hilfe von pseudonymisierten IP-Adressen in Kombination mit nutzerseitige Browsereinstellungen so erfasst, dass Rückschlüsse auf die Identität einzelner Nutzer nicht möglich sind. Die im Rahmen der Nutzung von Matomo erhobenen Daten der Nutzer werden nur von uns verarbeitet und nicht mit Dritten geteilt; Website: https://matomo.org/.
 • Matomo: A Matomo egy olyan szoftver, amelyet webes elemzésre és elérésmérésre használnak. A Matomo használata során sütik generálódnak és tárolódnak a felhasználó végberendezésén. A Matomo használata során gyűjtött felhasználói adatokat kizárólag mi kezeljük, és nem osztjuk meg harmadik féllel. A sütiket legfeljebb 13 hónapig tárolják: https://matomo.org/faq/general/faq_146/; Adatok törlése: A sütik maximális tárolási ideje 13 hónap.

Online marketing

Wir verarbeiten personenbezogene Daten zu Zwecken des Onlinemarketings, worunter insbesondere die Vermarktung von Werbeflächen oder Darstellung von werbenden und sonstigen Inhalten (zusammenfassend als “Inhalte” bezeichnet) anhand potentieller Interessen der Nutzer sowie die Messung ihrer Effektivität fallen kann.

Zu diesen Zwecken werden sogenannte Nutzerprofile angelegt und in einer Datei (sogenannte “Cookie”) gespeichert oder ähnliche Verfahren genutzt, mittels derer die für die Darstellung der vorgenannten Inhalte relevante Angaben zum Nutzer gespeichert werden. Zu diesen Angaben können z.B. betrachtete Inhalte, besuchte Webseiten, genutzte Onlinenetzwerke, aber auch Kommunikationspartner und technische Angaben, wie der verwendete Browser, das verwendete Computersystem sowie Angaben zu Nutzungszeiten gehören. Sofern Nutzer in die Erhebung ihrer Standortdaten eingewilligt haben, können auch diese verarbeitet werden.

A felhasználók IP-címei is összegyűjtésre kerülnek. A felhasználók védelme érdekében azonban a rendelkezésre álló IP-maszkoló eljárásokat (azaz az IP-cím lerövidítésével történő álnevesítés) alkalmazzuk. Az online marketing eljárás keretében általában nem tárolunk egyértelmű felhasználói adatokat (például e-mail címeket vagy neveket), hanem álneveket. Ez azt jelenti, hogy mi és az online marketingeljárások szolgáltatói nem ismerjük a felhasználók tényleges személyazonosságát, csak a profiljukban tárolt információkat.

A profilokban szereplő információkat általában a cookie-kban vagy hasonló eljárások segítségével tárolják. Ezek a sütik később általában más, ugyanazt az online marketingeljárást használó weboldalakon is olvashatók, és a tartalom megjelenítése céljából elemezhetők, valamint további adatokkal kiegészíthetők és tárolhatók az online marketingeljárás szolgáltatójának szerverén.

Kivételesen a profilokhoz egyértelmű adatok is társíthatók. Ez az eset áll fenn például akkor, ha a felhasználók tagjai egy olyan közösségi hálózatnak, amelynek online marketing eljárásait használjuk, és a hálózat összekapcsolja a felhasználók profiljait a fent említett adatokkal. Felhívjuk figyelmét, hogy a felhasználók további megállapodásokat köthetnek a szolgáltatókkal, például a regisztrációs folyamat részeként adott hozzájárulásukkal.

Elvileg csak a hirdetéseink sikerességére vonatkozó összefoglaló információkhoz kapunk hozzáférést. Az úgynevezett konverziós mérések keretében azonban ellenőrizni tudjuk, hogy az online marketing módszereink közül melyik vezetett úgynevezett konverzióhoz, azaz például egy velünk kötött szerződés megkötéséhez. A konverziómérést kizárólag marketingintézkedéseink sikerének elemzésére használjuk.

Hacsak másképp nem jelezzük, kérjük, vegye figyelembe, hogy a használt sütiket két évig tároljuk.

Megjegyzések a jogalapokról: Amennyiben arra kérjük a felhasználókat, hogy járuljanak hozzá harmadik fél szolgáltatók igénybevételéhez, az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. Ellenkező esetben a felhasználók adatait jogos érdekeink (azaz a hatékony, gazdaságos és címzettbarát szolgáltatásokhoz fűződő érdekünk) alapján dolgozzuk fel. Ebben az összefüggésben szeretnénk felhívni a figyelmét a sütik használatára vonatkozó információkra is, amelyek ebben az adatvédelmi szabályzatban találhatók.

 • A feldolgozott adatok típusai: Használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, tartalom iránti érdeklődés, hozzáférési idők), meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek), helymeghatározási adatok (egy eszköz vagy személy földrajzi helyzetére vonatkozó információk).
 • Érintett személyek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói), érdekelt felek.
 • A feldolgozás céljai: Nyomon követés (pl. érdeklődés/magatartás alapú profilalkotás, cookie-k használata), remarketing, látogatási akciók értékelése, érdeklődés alapú és viselkedés alapú marketing, profilalkotás (felhasználói profilok létrehozása), konverziómérés (a marketingintézkedések hatékonyságának mérése), elérésmérés (pl. hozzáférési statisztikák, visszatérő látogatók felismerése), célzás (marketingcélok vagy egyéb tartalomkibocsátás szempontjából releváns célcsoportok meghatározása), eszközközi nyomon követés (a felhasználói adatok eszközközi feldolgozása marketingcélokból).
 • Biztonsági intézkedések: IP-maszkírozás (az IP-cím álnevesítése).
 • Jogalap: Hozzájárulás (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. lit. a.), Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. lit. f.).
 • A tiltakozás lehetősége (opt-out): Wir verweisen auf die Datenschutzhinweise der jeweiligen Anbieter und die zu den Anbietern angegebenen Widerspruchsmöglichkeiten (sog. “Opt-Out”). Sofern keine explizite Opt-Out-Möglichkeit angegeben wurde, besteht zum einen die Möglichkeit, dass Sie Cookies in den Einstellungen Ihres Browsers abschalten. Hierdurch können jedoch Funktionen unseres Onlineangebotes eingeschränkt werden. Wir empfehlen daher zusätzlich die folgenden Opt-Out-Möglichkeiten, die zusammenfassend auf jeweilige Gebiete gerichtet angeboten werden:a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu.
  b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices.
  c) USA: https://www.aboutads.info/choices.
  d) Területeken átnyúló: https://optout.aboutads.info.

Igénybevett szolgáltatások és szolgáltatók:

 • Facebook pixel és célzás (egyéni célcsoportok): Mit Hilfe des Facebook-Pixels (oder vergleichbarer Funktionen, zur Übermittlung von Event-Daten oder Kontaktinformationen mittels von Schnittstellen in Apps) ist es Facebook zum einen möglich, die Besucher unseres Onlineangebotes als Zielgruppe für die Darstellung von Anzeigen (sogenannte “Facebook-Ads”) zu bestimmen. Dementsprechend setzen wir das Facebook-Pixel ein, um die durch uns geschalteten Facebook-Ads nur solchen Nutzern bei Facebook und innerhalb der Dienste der mit Facebook kooperierenden Partner (so genanntes “Audience Network” https://www.facebook.com/audiencenetwork/ ) anzuzeigen, die auch ein Interesse an unserem Onlineangebot gezeigt haben oder die bestimmte Merkmale (z.B. Interesse an bestimmten Themen oder Produkten, die anhand der besuchten Webseiten ersichtlich werden) aufweisen, die wir an Facebook übermitteln (sogenannte “Custom Audiences“). Mit Hilfe des Facebook-Pixels möchten wir auch sicherstellen, dass unsere Facebook-Ads dem potentiellen Interesse der Nutzer entsprechen und nicht belästigend wirken. Mit Hilfe des Facebook-Pixels können wir ferner die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke nachvollziehen, indem wir sehen, ob Nutzer nach dem Klick auf eine Facebook-Werbeanzeige auf unsere Webseite weitergeleitet wurden (sogenannte “Konversionsmessung“); Dienstanbieter: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; Website: https://www.facebook.com; Adatvédelmi irányelvek: https://www.facebook.com/about/privacy; Standardvertragsklauseln (Gewährleistung Datenschutzniveau bei Verarbeitung in Drittländern): Es gilt der “Facebook-EU-Datenübermittlungszusatz” (https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum) im Fall der Auftragsverarbeitung durch Facebook als Grundlage der Verarbeitung von Event-Daten von EU-Bürgern in den USA und die Einbeziehung in den “Plattform-Nutzungsbedingungen von Facebook” (https://developers.facebook.com/terms) im Hinblick auf die eigenverantwortliche Verarbeitung von Eventdaten von Facebook im Rahmen der Anzeigenschaltung; Weitere Informationen: Es gelten die “Datenverarbeitungsbedingungen” (https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update) im Hinblick auf Eventdaten, die Facebook im Auftrag verarbeitet, um Unternehmen Berichte und Analysen bereitzustellen; Ferner gilt der “Zusatz für Verantwortliche” als Vereinbarung über gemeinsame Verantwortlichkeit (Art. 26 Abs. 1 S. 3 DSGVO), die im Fall der eigenverantwortlichen Verarbeitung von Event-Daten durch Facebook zu Zwecken des Targetings sowie Verbesserung und Sicherung der Facebook-Produkte, maßgeblich ist.
 • Google Ad Manager: Wir nutzen die “Google Marketing Platform” (und Dienste wie z.B. “Google Ad Manager”), um Anzeigen im Google-Werbe-Netzwerk zu platzieren (z.B., in Suchergebnissen, in Videos, auf Webseiten, etc.). Die Google Marketing Platform zeichnet sich dadurch aus, dass Anzeigen in Echtzeit anhand mutmaßlicher Interessen der Nutzer angezeigt werden. Dies erlaubt uns Anzeigen für und innerhalb unseres Onlineangebotes gezielter anzuzeigen, um Nutzern nur Anzeigen zu präsentieren, die potentiell deren Interessen entsprechen. Falls einem Nutzer z.B. Anzeigen für Produkte angezeigt werden, für die er sich auf anderen Onlineangeboten interessiert hat, spricht man hierbei vom “Remarketing“; Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com; Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacyTovábbi információk: A feldolgozás típusai és a feldolgozott adatok: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; A Google hirdetési termékeire vonatkozó adatfeldolgozási feltételek: Tájékoztatás a szolgáltatásokról Az adatkezelők közötti adatfeldolgozási feltételek és a harmadik országokba történő adattovábbításra vonatkozó általános szerződési feltételek: https://business.safety.google/adscontrollertermsAmennyiben a Google adatfeldolgozóként jár el, a Google hirdetési termékeire vonatkozó adatfeldolgozási feltételek és a harmadik országokba történő adattovábbításra vonatkozó általános szerződési feltételek: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Ads és konverziómérés: Wir nutzen das Onlinemarketingverfahren “Google Ads”, um Anzeigen im Google-Werbe-Netzwerk zu platzieren (z.B., in Suchergebnissen, in Videos, auf Webseiten, etc.), damit sie Nutzern angezeigt werden, die ein mutmaßliches Interesse an den Anzeigen haben (sog. “Konversion”). Ferner messen wir die Konversion der Anzeigen. Wir erfahren jedoch nur die anonyme Gesamtanzahl der Nutzer, die auf unsere Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem sog “Conversion-Tracking-Tag” versehenen Seite weitergeleitet wurden. Wir selbst erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer identifizieren lassen; Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com; Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacyTovábbi információk: A feldolgozás típusai és a feldolgozott adatok: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; A Google hirdetési termékeire vonatkozó adatfeldolgozási feltételek: Tájékoztatás a szolgáltatásokról Az adatkezelők közötti adatfeldolgozási feltételek és a harmadik országokba történő adattovábbításra vonatkozó általános szerződési feltételek: https://business.safety.google/adscontrollerterms.

Jelenlét a közösségi hálózatokban (közösségi média)

Online jelenlétet tartunk fenn a közösségi hálózatokon belül, és ebben az összefüggésben felhasználói adatokat dolgozunk fel annak érdekében, hogy kommunikáljunk az ott aktív felhasználókkal, vagy hogy információkat kínáljunk magunkról.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a felhasználói adatok feldolgozása az Európai Unión kívül is történhet. Ez kockázatokat jelenthet a felhasználók számára, mert például nehezebb lehet a felhasználók jogainak érvényesítése.

A közösségi hálózatokon belüli felhasználói adatokat továbbá általában piackutatási és reklámcélokra dolgozzák fel. Például használati profilok hozhatók létre a felhasználók használati viselkedése és az ebből eredő érdeklődési körük alapján. A használati profilok viszont felhasználhatók például arra, hogy a hálózatokon belül és kívül olyan hirdetéseket helyezzenek el, amelyek feltehetően megfelelnek a felhasználók érdeklődési körének. E célból általában sütiket tárolnak a felhasználók számítógépén, amelyekben a felhasználók használati szokásait és érdeklődési körét tárolják. Továbbá a felhasználók által használt eszközöktől független adatok is tárolhatók a használati profilokban (különösen, ha a felhasználók tagjai az adott platformoknak, és be vannak oda jelentkezve).

Az adatkezelés egyes formáinak és a tiltakozás (opt-out) lehetőségeinek részletes bemutatását az adott hálózatok üzemeltetői által adott adatvédelmi nyilatkozatokban és tájékoztatásban találja.

A tájékoztatás iránti kérelmek és az érintettek jogainak érvényesítése esetében is szeretnénk rámutatni, hogy ezeket a szolgáltatóknál lehet a leghatékonyabban érvényesíteni. Kizárólag a szolgáltatók férnek hozzá a felhasználók adataihoz, és csak ők hozhatnak megfelelő intézkedéseket és adhatnak közvetlenül tájékoztatást. Ha még mindig segítségre van szüksége, forduljon hozzánk.

 • A feldolgozott adatok típusai: Leltári adatok (pl. nevek, címek), kapcsolattartási adatok (pl. e-mail cím, telefonszám), tartalmi adatok (pl. online űrlapok bejegyzései), használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők), meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Érintett személyek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás céljai: Kapcsolatfelvételi kérelmek és kommunikáció, nyomon követés (pl. érdeklődés/viselkedés alapú profilalkotás, cookie-k használata), remarketing, elérésmérés (pl. hozzáférési statisztikák, visszatérő látogatók felismerése).
 • Jogalap: Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának f) alpontja).

Igénybevett szolgáltatások és szolgáltatók:

Pluginok és beágyazott funkciók és tartalmak

Wir binden in unser Onlineangebot Funktions- und Inhaltselemente ein, die von den Servern ihrer jeweiligen Anbieter (nachfolgend bezeichnet als “Drittanbieter”) bezogen werden. Dabei kann es sich zum Beispiel um Grafiken, Videos oder Social-Media-Schaltflächen sowie Beiträge handeln (nachfolgend einheitlich bezeichnet als “Inhalte”).

Die Einbindung setzt immer voraus, dass die Drittanbieter dieser Inhalte die IP-Adresse der Nutzer verarbeiten, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht an deren Browser senden könnten. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte oder Funktionen erforderlich. Wir bemühen uns, nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Drittanbieter können ferner sogenannte Pixel-Tags (unsichtbare Grafiken, auch als “Web Beacons” bezeichnet) für statistische oder Marketingzwecke verwenden. Durch die “Pixel-Tags” können Informationen, wie der Besucherverkehr auf den Seiten dieser Webseite, ausgewertet werden. Die pseudonymen Informationen können ferner in Cookies auf dem Gerät der Nutzer gespeichert werden und unter anderem technische Informationen zum Browser und zum Betriebssystem, zu verweisenden Webseiten, zur Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung unseres Onlineangebotes enthalten als auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden.

Megjegyzések a jogalapokról: Amennyiben arra kérjük a felhasználókat, hogy járuljanak hozzá harmadik fél szolgáltatók igénybevételéhez, az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. Ellenkező esetben a felhasználók adatait jogos érdekeink (azaz a hatékony, gazdaságos és címzettbarát szolgáltatásokhoz fűződő érdekünk) alapján dolgozzuk fel. Ebben az összefüggésben szeretnénk felhívni a figyelmét a sütik használatára vonatkozó információkra is, amelyek ebben az adatvédelmi szabályzatban találhatók.

 • A feldolgozott adatok típusai: Használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, tartalom iránti érdeklődés, hozzáférési idők), meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek), helymeghatározási adatok (egy eszköz vagy személy földrajzi helyzetére vonatkozó információk), tartalmi adatok (pl. online űrlapok bejegyzései), leltáradatok (pl. nevek, címek), kapcsolati adatok (pl. e-mail, telefonszámok).
 • Érintett személyek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói), kommunikációs partnerek.
 • A feldolgozás céljai: Online ajánlatunk és felhasználói élményünk biztosítása, szerződéses szolgáltatások nyújtása és ügyfélszolgálat, kapcsolatfelvételi kérelmek és kommunikáció, nyomon követés (pl. érdeklődés/magatartás alapú profilalkotás, cookie-k használata), érdeklődés- és viselkedésalapú marketing, profilalkotás (felhasználói profilok létrehozása), biztonsági intézkedések, adminisztráció és kérésekre való válaszadás.
 • Jogalap: Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pont f. alpontja), hozzájárulás (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pont a. alpontja), szerződés teljesítése és szerződéskötést megelőző megkeresések (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pont b. alpontja).

Igénybevett szolgáltatások és szolgáltatók:

 • Facebook bővítmények és tartalmak: Facebook Social Plugins und Inhalte – Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes innerhalb von Facebook teilen können. Die Liste und das Aussehen der Facebook Social Plugins können hier eingesehen werden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ – Wir sind gemeinsam mitMeta Platforms Ireland Limited für die Erhebung oder den Erhalt im Rahmen einer Übermittlung (jedoch nicht die weitere Verarbeitung) von “Event-Daten”, die Facebook mittels der Facebook-Social-Plugins (und Einbettungsfunktionen für Inhalte), die auf unserem Onlineangebot ausgeführt werden, erhebt oder im Rahmen einer Übermittlung zu folgenden Zwecken erhält, gemeinsam verantwortlich: a) Anzeige von Inhalten sowie Werbeinformationen, die den mutmaßlichen Interessen der Nutzer entsprechen; b) Zustellung kommerzieller und transaktionsbezogener Nachrichten (z. B. Ansprache von Nutzern via Facebook-Messenger); c) Verbesserung der Anzeigenauslieferung und Personalisierung von Funktionen und Inhalten (z. B. Verbesserung der Erkennung, welche Inhalte oder Werbeinformationen mutmaßlich den Interessen der Nutzer entsprechen). Wir haben mit Facebook eine spezielle Vereinbarung abgeschlossen (“Zusatz für Verantwortliche”, https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), amely különösen azt szabályozza, hogy a Facebooknak milyen biztonsági intézkedéseket kell betartania (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) und in der Facebook sich bereit erklärt hat die Betroffenenrechte zu erfüllen (d. h. Nutzer können z. B. Auskünfte oder Löschungsanfragen direkt an Facebook richten). Hinweis: Wenn Facebook uns Messwerte, Analysen und Berichte bereitstellt (die aggregiert sind, d. h. keine Angaben zu einzelnen Nutzern erhalten und für uns anonym sind), dann erfolgt diese Verarbeitung nicht im Rahmen der gemeinsamen Verantwortlichkeit, sondern auf Grundlage eines Auftragsverarbeitungsvertrages (“Datenverarbeitungsbedingungen “, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) , der “Datensicherheitsbedingungen” (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) sowie im Hinblick auf die Verarbeitung in den USA auf Grundlage von Standardvertragsklauseln (“Facebook-EU-Datenübermittlungszusatz, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). A felhasználók jogait (különösen a tájékoztatáshoz, törléshez, tiltakozáshoz és az illetékes felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogot) nem korlátozzák a Facebookkal kötött megállapodások; a szolgáltatóval kötött megállapodások: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország; Weboldal: https://www.facebook.com; Adatvédelmi irányelvek: https://www.facebook.com/about/privacy.
 • Google betűtípusok: Wir binden die Schriftarten (“Google Fonts”) des Anbieters Google ein, wobei die Daten der Nutzer allein zu Zwecken der Darstellung der Schriftarten im Browser der Nutzer verwendet werden. Die Einbindung erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer technisch sicheren, wartungsfreien und effizienten Nutzung von Schriftarten, deren einheitlicher Darstellung sowie unter Berücksichtigung möglicher lizenzrechtlicher Restriktionen für deren Einbindung; Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://fonts.google.com/; Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Maps: A Google szolgáltató "Google Maps" szolgáltatásának térképeit integráljuk. A feldolgozott adatok közé tartozhatnak különösen a felhasználók IP-címei és helymeghatározási adatai, amelyeket azonban nem gyűjtenek a felhasználók hozzájárulása nélkül (általában a mobilkészülékük beállításainak keretében); szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Weboldal: https://cloud.google.com/maps-platform; Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy; Tiltakozási lehetőség (Opt-Out): Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, a hirdetések megjelenítésére vonatkozó beállítások: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • reCAPTCHA: Wir binden die Funktion “reCAPTCHA” ein, um erkennen zu können, ob Eingaben (z.B. in Onlineformularen) von Menschen und nicht von automatisch agierenden Maschinen (sogenannten “Bots”) getätigt werden. Zu den verarbeiteten Daten können IP-Adressen, Informationen zu Betriebssystemen, Geräten oder verwendeten Browsern, Spracheinstellungen, Standort, Mausbewegungen, Tastaturanschläge, Verweildauer auf Webseiten, zuvor besuchte Webseiten, Interaktionen mit ReCaptcha auf anderen Webseiten, unter Umständen Cookies sowie Ergebnisse von manuellen Erkennungsvorgängen (z. B. Beantwortung von gestellten Fragen oder Auswahl von Objekten in Bildern) gehören; Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://www.google.com/recaptcha/; Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy; Tiltakozási lehetőség (Opt-Out): Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, a hirdetések megjelenítésére vonatkozó beállítások: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Twitter bővítmények és tartalom: Twitter Plugins und -Schaltflächen – Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes innerhalb von Twitter teilen können; Dienstanbieter: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland, Mutterunternehmen: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; Website:https://twitter.com/de; Adatvédelmi irányelvek:https://twitter.com/privacy, (Beállítások: https://twitter.com/personalization).
 • YouTube-videók: Videótartalom; szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; weboldal:https://www.youtube.com; Adatvédelmi irányelvek:https://policies.google.com/privacy; Tiltakozási lehetőség (Opt-Out): Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, a hirdetések megjelenítésére vonatkozó beállítások: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Vimeo: Videótartalom; Szolgáltató: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Weboldal: https://vimeo.com; Adatvédelmi irányelvek: https://vimeo.com/privacyOpt-out lehetőség: Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Vimeo használhatja a Google Analytics szolgáltatást, és utalunk az adatvédelmi irányelvekre (https://policies.google.com/privacy) és a Google Analytics leiratkozási lehetőségei (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) vagy a Google marketing célú adatfelhasználásra vonatkozó beállításai (https://adssettings.google.com/).

Adatok törlése

Az általunk feldolgozott adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően töröljük, amint az adatkezeléshez engedélyezett hozzájárulásukat visszavonják, vagy más engedélyek hatályukat vesztik (pl. ha az adatok feldolgozásának célja megszűnt, vagy az adatokra nincs szükség a célhoz).

Ha az adatok törlésére azért nem kerül sor, mert más, jogilag megengedett célokra van rájuk szükség, az adatok feldolgozása ezekre a célokra korlátozódik. Azaz az adatokat zárolják, és nem dolgozzák fel más célokra. Ez vonatkozik például azokra az adatokra, amelyeket kereskedelmi vagy adójogi okokból meg kell őrizni, vagy amelyek tárolása jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelméhez szükséges.

A személyes adatok törlésével kapcsolatos további információk a jelen adatvédelmi nyilatkozat egyes adatvédelmi tájékoztatóiban is megtalálhatók.

Az adatvédelmi politika módosítása és frissítése

Kérjük, hogy rendszeresen tájékozódjon adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmáról. Az adatvédelmi nyilatkozatot kiigazítjuk, amint az általunk végzett adatfeldolgozásban bekövetkezett változások ezt szükségessé teszik. Tájékoztatjuk Önt, amint a változások az Ön részéről együttműködési aktust (pl. hozzájárulást) vagy egyéb egyedi értesítést igényelnek.

Ahol ebben az adatvédelmi nyilatkozatban cégek és szervezetek címét és elérhetőségét adjuk meg, kérjük, vegye figyelembe, hogy a címek idővel változhatnak, és kérjük, ellenőrizze az adatokat, mielőtt kapcsolatba lép velünk.

Az érintettek jogai

Mint érintettnek, Önt a GDPR értelmében különböző jogok illetik meg, amelyek különösen a GDPR 15-21. cikkéből fakadnak:

 • Tiltakozási jog: Ön jogosult arra, hogy az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatoknak a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének e) vagy f) pontja alapján történő feldolgozása ellen; ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is. Ha az Önre vonatkozó személyes adatokat közvetlen üzletszerzés céljából dolgozzák fel, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok ilyen célú feldolgozása ellen; ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 • A hozzájárulások visszavonásának joga: Önnek joga van bármikor visszavonni az Ön által adott hozzájárulást.
 • A tájékoztatáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy megerősítést kérjen arról, hogy a kérdéses adatokat feldolgozzák-e, és tájékoztatást kérjen ezekről az adatokról, valamint további tájékoztatást és az adatok másolatát a jogi követelményeknek megfelelően.
 • Helyesbítéshez való jog: A jogszabályi előírásoknak megfelelően Ön jogosult kérni az Önre vonatkozó adatok kiegészítését vagy az Önre vonatkozó helytelen adatok helyesbítését.
 • A törléshez és a feldolgozás korlátozásához való jog: A jogszabályi rendelkezésekkel összhangban Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó adatok azonnali törlését kérje, vagy pedig a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az adatok feldolgozásának korlátozását kérje.
 • Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően strukturált, egységes és géppel olvasható formátumban megkapja, vagy kérheti, hogy azokat egy másik felelős személynek továbbítsák.
 • Panasztétel a felügyeleti hatóságnál: Önnek joga van továbbá a törvénynek megfelelően panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban, ha úgy véli, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása sérti a GDPR-t.

A fogalmak meghatározása

Ez a szakasz áttekintést nyújt a jelen adatvédelmi szabályzatban használt kifejezésekről. Számos fogalom a törvényből származik, és mindenekelőtt a GDPR 4. cikkében van meghatározva. A jogi meghatározások kötelező érvényűek. Az alábbi magyarázatok viszont elsősorban a megértésüket hivatottak segíteni. A kifejezések ábécérendben vannak rendezve.

 • Látogatási akció értékelése: “Besuchsaktionsauswertung” (englisch “Conversion Tracking”) bezeichnet ein Verfahren, mit dem die Wirksamkeit von Marketingmaßnahmen festgestellt werden kann. Dazu wird im Regelfall ein Cookie auf den Geräten der Nutzer innerhalb der Webseiten, auf denen die Marketingmaßnahmen erfolgen, gespeichert und dann erneut auf der Zielwebseite abgerufen. Beispielsweise können wir so nachvollziehen, ob die von uns auf anderen Webseiten geschalteten Anzeigen erfolgreich waren).
 • Hiteljelentés: Az automatizált döntések emberi beavatkozás nélküli automatikus adatfeldolgozáson alapulnak (pl. az előlegvásárlás, az online hitelkérelem vagy az online jelentkezési eljárás automatikus elutasítása esetén emberi beavatkozás nélkül. Az ilyen automatizált döntések csak akkor engedélyezettek a GDPR 22. cikke szerint, ha az érintettek hozzájárulnak, ha azok szükségesek egy szerződés teljesítéséhez, vagy ha a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik az ilyen döntéseket.
 • Eszközök közötti nyomon követés: Az eszközközi nyomon követés a nyomon követés egy olyan formája, amelyben a felhasználók viselkedési és érdeklődési információit az eszközökön keresztül, úgynevezett profilokban rögzítik, a felhasználókhoz egy online azonosítót rendelve. Ez lehetővé teszi a felhasználói információk marketing célú elemzését, függetlenül a használt böngészőktől vagy eszközöktől (pl. mobiltelefonok vagy asztali számítógépek). A legtöbb szolgáltató esetében az online azonosító nem kapcsolódik olyan egyértelmű adatokhoz, mint a név, postai cím vagy e-mail cím.
 • IP-maszkolás: Als “IP-Masking” wird eine Methode bezeichnet, bei der das letzte Oktett, d.h., die letzten beiden Zahlen einer IP-Adresse, gelöscht wird, damit die IP-Adresse nicht mehr der eindeutigen Identifizierung einer Person dienen kann. Daher ist das IP-Masking ein Mittel zur Pseudonymisierung von Verarbeitungsverfahren, insbesondere im Onlinemarketing
 • Érdeklődés-alapú és viselkedésalapú marketing: Érdeklődés- és/vagy viselkedésalapú marketingről akkor beszélünk, amikor a lehető legpontosabban meghatározzuk a felhasználók potenciális érdeklődését a hirdetések és egyéb tartalmak iránt. Ez a korábbi viselkedésükre vonatkozó információk alapján történik (pl. bizonyos weboldalak látogatása és ott tartózkodás, vásárlási magatartás vagy más felhasználókkal való interakció), amelyeket egy úgynevezett profilban tárolnak. A sütiket általában ilyen célokra használják.
 • Átváltási mérés: A konverziómérés egy olyan módszer, amely a marketingintézkedések hatékonyságának meghatározására használható. Ebből a célból általában egy cookie-t tárolnak a felhasználók eszközein azokon a weboldalakon, amelyeken a marketingintézkedések zajlanak, majd a célweboldalon újra előhívják. Így például nyomon követhetjük, hogy a más weboldalakon elhelyezett hirdetések sikeresek voltak-e.
 • Személyes adatok: “Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden “betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung (z.B. Cookie) oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.
 • Profilalkotás: Als “Profiling“ wird jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten bezeichnet, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen (je nach Art des Profilings gehören dazu Informationen betreffend das Alter, das Geschlecht, Standortdaten und Bewegungsdaten, Interaktion mit Webseiten und deren Inhalten, Einkaufsverhalten, soziale Interaktionen mit anderen Menschen) zu analysieren, zu bewerten oder, um sie vorherzusagen (z.B. die Interessen an bestimmten Inhalten oder Produkten, das Klickverhalten auf einer Webseite oder den Aufenthaltsort). Zu Zwecken des Profilings werden häufig Cookies und Web-Beacons eingesetzt.
 • Hatótávolság mérés: Az elérésmérés (más néven webanalitika) egy online ajánlat látogatói forgalmának értékelésére szolgál, és magában foglalhatja a látogatók viselkedését vagy érdeklődését bizonyos információk, például a weboldal tartalma iránt. Az eléréselemzés segítségével a weboldal tulajdonosai láthatják például, hogy a látogatók milyen időpontban látogatják a weboldalukat, és milyen tartalom érdekli őket. Ez lehetővé teszi számukra például, hogy a weboldal tartalmát jobban hozzáigazítsák a látogatók igényeihez. Az eléréselemzés céljából gyakran használnak álnevesített cookie-kat és webjelzőket a visszatérő látogatók felismerésére, és így pontosabb elemzést kapnak az online ajánlatok használatáról.
 • Remarketing: Vom “Remarketing“ bzw. “Retargeting“ spricht man, wenn z.B. zu Werbezwecken vermerkt wird, für welche Produkte sich ein Nutzer auf einer Webseite interessiert hat, um den Nutzer auf anderen Webseiten an diese Produkte, z.B. in Werbeanzeigen, zu erinnern.
 • Helyszínadatok: Helymeghatározási adatok akkor keletkeznek, amikor egy mobil eszköz (vagy más, a helymeghatározás műszaki követelményeinek megfelelő eszköz) csatlakozik egy rádiócellához, egy WLAN-hoz vagy hasonló műszaki eszközökhöz és helymeghatározási funkciókhoz. A helymeghatározási adatok azt a földi, földrajzilag meghatározható pozíciót jelzik, ahol az adott eszköz található. A helyadatok felhasználhatók például térképfunkciók vagy más, helytől függő információk megjelenítésére.
 • Nyomon követés: Vom “Tracking“ spricht man, wenn das Verhalten von Nutzern über mehrere Onlineangebote hinweg nachvollzogen werden kann. Im Regelfall werden im Hinblick auf die genutzten Onlineangebote Verhaltens- und Interessensinformationen in Cookies oder auf Servern der Anbieter der Trackingtechnologien gespeichert (sogenanntes Profiling). Diese Informationen können anschließend z.B. eingesetzt werden, um den Nutzern Werbeanzeigen anzuzeigen, die voraussichtlich deren Interessen entsprechen.
 • Felelős: Als “Verantwortlicher“ wird die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet, bezeichnet.
 • Feldolgozás: “Verarbeitung” ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Der Begriff reicht weit und umfasst praktisch jeden Umgang mit Daten, sei es das Erheben, das Auswerten, das Speichern, das Übermitteln oder das Löschen.
 • Célcsoport-alakítás: Von Zielgruppenbildung (bzw. “Custom Audiences“) spricht man, wenn Zielgruppen für Werbezwecke, z.B. Einblendung von Werbeanzeigen, bestimmt werden. So kann z.B. anhand des Interesses eines Nutzers an bestimmten Produkten oder Themen im Internet geschlussfolgert werden, dass dieser Nutzer sich für Werbeanzeigen für ähnliche Produkte oder den Onlineshop, in dem er die Produkte betrachtet hat, interessiert. Von “Lookalike Audiences“ (bzw. ähnlichen Zielgruppen) spricht man wiederum, wenn die als geeignet eingeschätzten Inhalte Nutzern angezeigt werden, deren Profile bzw. Interessen mutmaßlich den Nutzern, zu denen die Profile gebildet wurden, entsprechen. Zu Zwecken der Bildung von Custom Audiences und Lookalike Audiences werden im Regelfall Cookies und Web-Beacons eingesetzt.