Müşteri Bilgileri ile Genel Hüküm ve Koşullar

1. uygulama kapsami
2. teklifler ve hizmet açıklamaları
3. Sipariş süreci ve sözleşmenin imzalanması
4. fiyatlar ve nakliye masrafları
5 Teslimat, malların mevcudiyeti
6. ödeme yöntemleri
7. unvanın saklı tutulması
8 Malzeme kusurları ve garanti için garanti
9. Sorumluluk
10. sözleşme metninin saklanması
11. ni̇hai̇ hükümler

1. uygulama kapsami
1.1 [novomyo UG, sahibi: Sanela Zahiric Am Dalmannkai 6, 20457 Hamburg] (bundan böyle "Satıcı" olarak anılacaktır) ile müşteri (bundan böyle "Müşteri" olarak anılacaktır) arasındaki iş ilişkisi, yalnızca sipariş sırasında geçerli olan sürümdeki aşağıdaki Genel Hüküm ve Koşullara tabi olacaktır.

1.2 Bu GŞK kapsamında tüketici, ağırlıklı olarak ne ticari ne de bağımsız mesleki faaliyetine atfedilebilecek bir amaç için yasal bir işlem yapan herhangi bir gerçek kişidir. Girişimci, hukuki bir işlem gerçekleştirirken ticari veya serbest meslek faaliyetini icra eden gerçek veya tüzel kişi ya da hukuki ehliyete sahip bir ortaklıktır.

1.3 Müşterinin farklı hüküm ve koşulları, satıcı bunların geçerliliğini açıkça kabul etmedikçe tanınmayacaktır.

2. teklifler ve hizmet açıklamaları
2.1 Ürünlerin çevrimiçi mağazada sunulması yasal olarak bağlayıcı bir teklif değil, sipariş vermek için bir davet teşkil eder. Kataloglardaki ve Satıcının web sitelerindeki performans açıklamaları bir güvence veya garanti niteliği taşımaz.

2.2 Tüm teklifler, ürünlerle birlikte aksi belirtilmedikçe "stoklar tükenene kadar" geçerlidir. Bunun dışında hatalar istisnadır.

Not: Lütfen geçerli düğme etiketlerini aşağıya girin.
3. Sipariş süreci ve sözleşmenin imzalanması
3.1 Müşteri, satıcının ürün yelpazesinden herhangi bir yükümlülük altına girmeden ürün seçebilir ve bunları [sepete ekle] düğmesi aracılığıyla alışveriş sepeti olarak adlandırılan bir yerde toplayabilir. Alışveriş sepetinde ürün seçimi değiştirilebilir, örneğin silinebilir. Daha sonra, müşteri [Ödeme işlemine devam et] düğmesine tıklayarak alışveriş sepetindeki sipariş sürecinin sonucuna geçebilir.

3.2 Müşteri, [ödeme yükümlülüğü olan sipariş] butonuna tıklayarak alışveriş sepetindeki ürünleri satın almak için bağlayıcı bir başvuruda bulunur. Siparişi göndermeden önce, müşteri istediği zaman verileri değiştirebilir ve görüntüleyebilir ve tarayıcının "geri" işlevini kullanarak alışveriş sepetine geri dönebilir veya sipariş işlemini tamamen iptal edebilir. Gerekli bilgiler yıldız işareti (*) ile işaretlenmiştir.

3.3 Satıcı daha sonra Müşteriye e-posta yoluyla, Müşterinin siparişinin tekrar listelendiği ve Müşterinin "Yazdır" işlevini (sipariş onayı) kullanarak yazdırabileceği otomatik bir alındı onayı gönderecektir. Otomatik alındı teyidi, yalnızca müşterinin siparişinin satıcı tarafından alındığını belgeler ve başvurunun kabul edildiği anlamına gelmez. Satın alma sözleşmesi ancak satıcı sipariş edilen ürünü 2 gün içinde müşteriye gönderdiğinde veya teslim ettiğinde ya da 2 gün içinde ikinci bir e-posta, hızlı sipariş onayı veya faturanın gönderilmesi ile müşteriye gönderimi onayladığında akdedilir. Kabul ayrıca Satıcı tarafından Müşteriye gönderilen bir ödeme talebiyle ve en geç ödeme işleminin tamamlanmasıyla gerçekleştirilebilir. Birden fazla kabul süreci olması halinde, en erken kabul tarihi belirleyici olacaktır. Satıcı, kabul süresi içinde Müşterinin teklifini kabul etmezse, hiçbir sözleşme yapılmayacak ve Müşteri artık teklifiyle bağlı olmayacaktır.

3.4 Şirket olan müşteriler söz konusu olduğunda, yukarıda belirtilen sevkiyat, teslim veya sipariş onayı süresi iki gün yerine yedi gündür.

3.5 Satıcının peşin ödemeye izin vermesi halinde, sözleşme banka bilgilerinin verilmesi ve ödeme talebinde bulunulması üzerine akdedilecektir. Ödeme, sipariş onayının gönderilmesinden sonraki 10 takvim günü içinde, son ödeme tarihine rağmen, yenilenen bir talepten sonra bile satıcı tarafından alınmazsa, satıcı, siparişin geçersiz olması ve satıcının teslimat yapmakla yükümlü olmaması sonucuyla sözleşmeden çekilecektir. Sipariş daha sonra alıcı ve satıcı için başka bir sonuç doğurmadan tamamlanır. Bu nedenle, peşin ödeme durumunda ürünün rezervasyonu en fazla 10 takvim günü için yapılır.

4. fiyatlar ve nakliye masrafları
4.1 Satıcının web sitesinde belirtilen tüm fiyatlara geçerli yasal KDV dahildir.

4.2 Belirtilen fiyatlara ek olarak, Satıcı teslimat için nakliye ücreti alır. Nakliye masrafları Alıcıya ayrı bir bilgi sayfasında ve sipariş süreci sırasında açıkça bildirilecektir.

5 Teslimat, malların mevcudiyeti
5.1 Peşin ödeme kararlaştırılmışsa, teslimat fatura tutarının alınmasından sonra yapılacaktır.

5.2 Malların teslimatı, üç teslimat denemesine rağmen alıcının kusuru nedeniyle gerçekleşmezse, satıcı sözleşmeden cayabilir. Yapılan tüm ödemeler gecikmeksizin müşteriye iade edilecektir.

5.3 Sipariş edilen ürün, Satıcının kendi kusuru olmaksızın tedarikçisi tarafından bu ürünün tedarik edilmemesi nedeniyle mevcut değilse, Satıcı sözleşmeden çekilebilir. Bu durumda, satıcı müşteriyi derhal bilgilendirecek ve gerekirse karşılaştırılabilir bir ürünün teslim edilmesini önerecektir. Karşılaştırılabilir bir ürün mevcut değilse veya müşteri karşılaştırılabilir bir ürünün teslim edilmesini istemiyorsa, satıcı müşteriye halihazırda ödenmiş olan bedeli derhal geri ödeyecektir.

5.4 Müşteriler, teslimat süreleri ve teslimat kısıtlamaları (örneğin belirli ülkelere teslimatın kısıtlanması) hakkında ayrı bir bilgi sayfasında veya ilgili ürün açıklamasında bilgilendirilecektir.

5.5 Şirket olan müşteriler söz konusu olduğunda, malların kazara kaybolması ve kazara bozulması riski, Satıcı malları nakliye acentesine, taşıyıcıya veya sevkiyatı gerçekleştirmekle görevlendirilen herhangi bir kişi veya kuruma teslim eder etmez Alıcıya geçecektir; belirtilen teslimat tarihleri ve son tarihler, aksi yöndeki vaatlere ve anlaşmalara tabi olarak sabit tarihler değildir.

5.6 Satıcı, mücbir sebeplerden ve Satıcının girişimci olan müşterilerine karşı teslimatı önemli ölçüde zorlaştıran veya imkansız hale getiren öngörülemeyen olaylardan kaynaklanan teslimat ve ifa gecikmelerinden, bağlayıcı olarak kararlaştırılan son tarihler ve tarihler söz konusu olsa bile sorumlu olmayacaktır. Bu durumda, Satıcı teslimat veya hizmeti engelin süresi artı makul bir başlangıç süresi kadar erteleme hakkına sahip olacaktır. Son teslim tarihini erteleme hakkı, bir ön tedarikçinin faaliyetlerini etkileyen ve ne ön tedarikçinin ne de satıcının sorumlu olduğu öngörülemeyen olaylar durumunda girişimci olan müşteriler için de geçerli olacaktır. Bu engelleme süresince müşteri de başta ödeme olmak üzere sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden muaf tutulur. Gecikme müşteri için kabul edilemezse, müşteri makul bir süre belirledikten sonra veya satıcıyla karşılıklı görüştükten sonra yazılı beyanla sözleşmeden çekilebilir.

6. ödeme yöntemleri
6.1 Müşteri, sipariş süreci çerçevesinde ve bu sürecin tamamlanmasından önce mevcut ödeme yöntemleri arasından seçim yapabilir. Müşteriler, ayrı bir bilgi sayfasında mevcut ödeme araçları hakkında bilgilendirilecektir.

6.2 Fatura ile ödemenin mümkün olması halinde, ödeme malların ve faturanın teslim alınmasından itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır. Diğer tüm ödeme yöntemleri için, ödeme kesinti yapılmaksızın peşin olarak yapılacaktır.

6.3 Ödeme işlemleri için Paypal gibi üçüncü taraf sağlayıcılar görevlendirilmişse, bu sağlayıcıların genel hüküm ve koşulları geçerlidir.

6.4 Ödeme için son tarih takvim tarafından belirlenmişse, müşteri son tarihi kaçırarak zaten temerrüde düşmüş olacaktır. Bu durumda, müşteri gecikmeler için yasal faizi ödeyecektir.

6.5 Müşterinin gecikme faizi ödeme yükümlülüğü, satıcının temerrüt nedeniyle daha fazla tazminat talep etmesini engellemez.

6.6 Müşteri sadece karşı talepleri yasal olarak belirlenmişse veya satıcı tarafından tanınmışsa mahsup hakkına sahip olacaktır. Müşteri, yalnızca taleplerin aynı sözleşme ilişkisinden kaynaklanması halinde alıkoyma hakkını kullanabilir.

7. unvanın saklı tutulması
Teslim edilen mallar, ödemenin tamamı yapılana kadar satıcının mülkiyetinde kalır.
Girişimci olan müşteriler için ek olarak aşağıdakiler geçerlidir: Satıcı, devam eden bir iş ilişkisinden kaynaklanan tüm alacaklar tamamen ödenene kadar malların mülkiyetini elinde tutacaktır; alıcı, mülkiyet henüz kendisine geçmediği sürece satın alınan ürüne özenle davranmakla yükümlüdür. Özellikle, masrafları kendisine ait olmak üzere, hırsızlık, yangın ve su hasarına karşı, sektörde uygun veya alışılmış olduğu ölçüde, ikame değeri üzerinden yeterli şekilde sigortalamakla yükümlü olacaktır. Bakım ve kontrol çalışmalarının yapılması gerekiyorsa, alıcı bunu masrafları kendisine ait olmak üzere zamanında yapacaktır. Rezerve edilen malların müşteri tarafından işlenmesi veya dönüştürülmesi her zaman satıcı için gerçekleştirilecektir. Saklı tutulan mallar satıcıya ait olmayan diğer mallarla birlikte işlenirse, satıcı yeni malın mülkiyetini, saklı tutulan malların işlenme sırasındaki değerinin diğer işlenen mallara oranı kadar kazanacaktır. Diğer tüm açılardan, mülkiyetin muhafazasına tabi mallar için geçerli olan hususlar işleme yoluyla yaratılan eşya için de geçerli olacaktır. Müşteri ayrıca, saklı tutulan malların bir mülkle birleştirilmesi yoluyla üçüncü bir tarafa karşı ortaya çıkan kendisine karşı talepleri güvence altına almak için talebi temlik eder. Üçüncü şahısların satıcının sahip olduğu veya ortak mülkiyetindeki mallara erişimi müşteri tarafından gecikmeksizin bildirilecektir. Bu tür müdahalelerden kaynaklanan üçüncü taraf dava masrafları veya mahkeme dışı ibra masrafları müşteriye aittir. Müşteri, olağan iş akışı içinde mülkiyetin muhafazasına tabi olarak malları yeniden satma hakkına sahiptir. Müşteri, mülkiyetin muhafazasına tabi mallarla ilgili olarak yeniden satıştan veya diğer yasal gerekçelerden kaynaklanan tüm talepleri (cari hesaptan kaynaklanan tüm bakiye talepleri dahil) teminat olarak satıcıya devretmiştir. Satıcı, müşteriyi satıcıya devredilen alacakları kendi hesabına ve kendi adına tahsil etmesi için geri alınabilir şekilde yetkilendirir. Bu otomatik ödeme yetkisi, müşterinin ödeme yükümlülüklerini usulüne uygun olarak yerine getirmemesi halinde iptal edilebilir. Satıcı, toplam satış değeri satıcının iş ilişkisinden doğan tüm alacaklarının toplamını 10%'den fazla aştığında (gerçekleşme riski durumunda 50%'den fazla), müşterinin talebi üzerine satıcının hak sahibi olduğu teminatları serbest bırakmayı taahhüt eder. Serbest bırakılacak menkul kıymetlerin seçimi satıcıya aittir. Satıcının teslimat işlemlerinden kaynaklanan tüm alacaklarının ödenmesi üzerine, rezerve edilen malların ve devredilen alacakların mülkiyeti alıcıya geçecektir. Serbest bırakılacak menkul kıymetlerin seçimi satıcıya aittir.

8 Malzeme kusurları ve garanti için garanti
8.1 Garanti (kusur sorumluluğu), aşağıdaki hükümlere tabi olarak, yasal hükümlere uygun olarak belirlenecektir.

8.2 Satıcı tarafından tedarik edilen mallar için yalnızca açıkça verilmiş olması halinde bir garanti mevcuttur. Müşteriler, sipariş süreci başlatılmadan önce garanti koşulları hakkında bilgilendirilecektir.

8.3 Müşteri bir girişimci ise, kusurları bildirmek için yasal yükümlülüklere bakılmaksızın malları gecikmeden inceleyecek ve tanınabilir maddi kusurları gecikmeden, en geç teslimattan sonraki iki hafta içinde ve tanınamayan maddi kusurları gecikmeden, en geç keşfedildikten sonraki iki hafta içinde tedarikçiye yazılı olarak bildirecektir. Kalite, ağırlık, boyut, kalınlık, genişlik, bitiş, desen ve renkte ticarette alışılagelmiş, kalite standartlarına göre izin verilen sapmalar veya küçük sapmalar kusur teşkil etmez.

8.4 Müşteri bir girişimci ise, seçim, kusurlu malların satıcı tarafından düzeltilmesi veya daha sonra teslim edilmesi arasında olacaktır.

8.5 Bu GŞK'nın sorumluluk hükümlerine bakılmaksızın, özellikle girişimcinin rücu etmesine ilişkin özel hükümler söz konusu olduğunda, yasalarca daha uzun süreler öngörülmediği sürece, girişimci olan müşteriler için maddi kusurlar genellikle riskin devrinden bir yıl sonra sona erecektir. Kullanılmış mallar söz konusu olduğunda, girişimci olan müşterilerin garantisi hariç tutulur.

8.6 Bir girişimci olan müşteri, Alman Medeni Kanunu (BGB) Madde 439 (3) anlamında kusurlu ürünü başka bir ürüne monte etmişse veya türüne ve kullanım amacına uygun olarak başka bir ürüne takmışsa, satıcı, açık bir anlaşmaya tabi olarak ve diğer garanti yükümlülüklerine halel getirmeksizin, kusurlu ürünün çıkarılması ve onarılan veya teslim edilen ürünün sonraki performans kapsamında kusurlardan arındırılmış olarak monte edilmesi veya takılması için gerekli masrafları müşteriye geri ödemekle yükümlü değildir. Buna göre Satıcı, müşterinin tedarik zinciri içinde (yani müşteri ve müşterileri arasında) bir rücu kapsamında kusurlu ürünün çıkarılması ve onarılan veya teslim edilen kusursuz ürünün kurulumu veya montajı için yapılan masrafları da geri ödemek zorunda değildir.

9. Sorumluluk
9.1 Aşağıdaki sorumluluk istisnaları ve sınırlamaları, taleplere ilişkin diğer yasal gerekliliklere halel getirmeksizin, Satıcının zararlara ilişkin sorumluluğu için geçerli olacaktır.

9.2 Satıcı, zararın nedeni kasıt veya ağır ihmale dayandığı sürece sınırlama olmaksızın sorumlu olacaktır.

9.3 Ayrıca, Satıcı, ihlali sözleşmenin amacına ulaşmasını tehlikeye atan temel yükümlülüklerin hafif ihmalkarlıkla ihlalinden veya yerine getirilmesi ilk etapta sözleşmenin düzgün bir şekilde ifasını sağlayan ve Müşterinin düzenli olarak uyulmasına güvendiği yükümlülüklerin ihlalinden sorumlu olacaktır. Ancak bu durumda, Satıcı yalnızca sözleşme için tipik olan öngörülebilir zarardan sorumlu olacaktır. Satıcı, yukarıdaki cümlelerde belirtilenler dışındaki yükümlülüklerin hafif ihmal sonucu ihlalinden sorumlu olmayacaktır.

9.4 Yukarıdaki sorumluluk sınırlamaları, yaşam, uzuv ve sağlığa zarar verilmesi durumunda, ürünün kalitesine ilişkin bir garantinin üstlenilmesini takiben bir kusur için ve hileli olarak gizlenen kusurlar durumunda geçerli olmayacaktır. Ürün Sorumluluğu Yasası kapsamındaki sorumluluk bundan etkilenmez.

9.5 Satıcının sorumluluğu hariç tutulduğu veya sınırlandırıldığı ölçüde, bu durum çalışanların, temsilcilerin ve vekillerin kişisel sorumluluğu için de geçerli olacaktır.

10. sözleşme metninin saklanması
10.1 Müşteri, siparişi satıcıya göndermeden önce, siparişin son adımında tarayıcısının yazdırma işlevini kullanarak sözleşme metninin çıktısını alabilir.

10.2 Satıcı ayrıca Müşteriye, Müşteri tarafından sağlanan e-posta adresine tüm sipariş verilerini içeren bir sipariş onayı gönderecektir. Sipariş onayı ile birlikte, ancak en geç malların tesliminde, müşteri ayrıca iptal politikası ve nakliye masrafları ile teslimat ve ödeme koşulları hakkındaki bilgilerle birlikte Genel Hüküm ve Koşulların bir kopyasını alacaktır. Mağazamıza kayıt olduysanız, siparişlerinizi profil alanınızdan görüntüleyebilirsiniz. Buna ek olarak, sözleşme metnini saklıyoruz, ancak internette erişilebilir hale getirmiyoruz.

10.3 Girişimci olan müşteriler Sözleşme Belgelerini e-posta, yazılı olarak veya çevrimiçi bir kaynağa atıfta bulunarak alabilirler.

11. ni̇hai̇ hükümler
11.1 Alıcı bir girişimci ise, ifa yeri, diğer anlaşmalara veya zorunlu yasal hükümlere tabi olarak satıcının kayıtlı ofisi olacaktır; müşteri bir tüccar, kamu hukuku kapsamında bir tüzel kişilik veya kamu hukuku kapsamında özel bir fon ise veya alıcının satıcının ikamet ettiği ülkede genel bir yargı yeri yoksa, yargı yeri satıcının kayıtlı ofisi olacaktır. Satıcının izin verilen başka bir yargı yeri seçme hakkı saklıdır.

11.2 Girişimciler söz konusu olduğunda, aksine emredici yasal hükümler bulunmadığı sürece, Uluslararası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında BM Konvansiyonu hariç olmak üzere [Federal Almanya Cumhuriyeti / Avusturya Cumhuriyeti] hukuku uygulanacaktır.

11.3 Sözleşme dili Almanca'dır.

Not: Lütfen aşağıdaki bağlantıya dikkat edin http://ec.europa.eu/consumers/odr/ tıklanabilir olmalı
11.4. Avrupa Komisyonu'nun tüketicilere yönelik Çevrimiçi Uyuşmazlık Çözümü (ODR) platformu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tüketici hakem heyeti nezdinde bir uyuşmazlık çözüm prosedürüne katılmaya istekli değiliz ve buna mecbur değiliz.