A nem tárgyi adathordozón szállított digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződés felmondási szabályzata
Lemondási feltételek
Fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki olyan céllal köt jogügyletet, amely túlnyomórészt sem kereskedelmi, sem önálló szakmai tevékenységének nem tulajdonítható.

Elállási jog
Önnek joga van tizennégy napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy nap. Az elállási jogának gyakorlásához el kell küldenie nekünk ([beillesztendő: Név/cég, cím, telefonszám és e-mail cím. Használhatja ehhez a rövidkódot is, és a címet a beállításokban tárolhatja]) egyértelmű nyilatkozat útján (pl. postai úton küldött levélben vagy e-mailben) közölheti a szerződés visszavonására vonatkozó döntését. Erre a célra használhatja a mellékelt elállási nyilatkozatmintát, amely azonban nem kötelező. Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlásáról szóló értesítést az elállási határidő lejárta előtt elküldi.

A visszavonás következményei
Ha Ön eláll a szerződéstől, akkor haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézhezvételének napjától számított tizennégy napon belül vissza kell fizetnünk az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az abból eredő többletköltségeket, hogy Ön az általunk kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott). A visszafizetéshez ugyanazt a fizetési eszközt fogjuk használni, amelyet Ön az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha Önnel kifejezetten másképp állapodtunk meg; a visszafizetés semmilyen esetben sem kerül felszámításra.

Minta lemondási űrlap
(Ha vissza kívánja vonni a szerződést, kérjük, töltse ki és küldje vissza ezt az űrlapot).
- A [beillesztés: Név/cég, cím, e-mail cím és, ha van, faxszám]:
- Ezennel visszavonom/visszavonjuk (*) az általam/önmagunk (*) által az alábbi áruk (*)/az alábbi szolgáltatás (*) megvásárlására kötött szerződést.
- Megrendeltem (*)/megkaptam (*)
- A fogyasztó(k) neve
- A fogyasztó(k) címe
- A fogyasztó(k) aláírása (csak papíralapú bejelentés esetén)
- Dátum
—————————————
(*) Adott esetben törölni.

Az elállási jog kizárása vagy idő előtti lejárta
Az elállási jog nem vonatkozik az olyan digitális tartalom szállítására vonatkozó szerződésekre, amely nem előre elkészített, és amelynek előállítása során a fogyasztó egyéni választása vagy meghatározása a döntő, vagy amely egyértelműen a fogyasztó személyes igényeihez igazodik.
Az elállási jog idő előtt megszűnik, ha a szerződés teljesítését csak azt követően kezdtük meg, hogy Ön a) ehhez kifejezetten hozzájárult, és egyúttal megerősítette, hogy tudomással bír arról, hogy a szerződés teljesítésének megkezdésével a mi részünkről elveszíti elállási jogát, és b) a szerződés megkötését követő ésszerű időn belül, de legkésőbb az áru leszállításakor vagy a szolgáltatás teljesítésének megkezdését megelőzően a nyilatkozatának tartalmát tartós adathordozón az Ön rendelkezésére bocsátottuk. Felhívjuk figyelmét, hogy a szerződés megkötését a fent említett hozzájárulástól és megerősítéstől teheti függővé. Az elállási jog idő előtt megszűnik, ha a szerződés teljesítését csak azt követően kezdtük meg, hogy Ön ehhez kifejezetten hozzájárult, és egyúttal megerősítette, hogy tudomással bír arról, hogy a szerződés teljesítésének megkezdésével elveszíti elállási jogát. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szerződés megkötését a fent említett hozzájárulástól és megerősítéstől tehetjük függővé.