Általános Szerződési Feltételek az ügyféltájékoztatóval

1. alkalmazási kör
2. ajánlatok és szolgáltatásleírások
3. megrendelési folyamat és szerződéskötés
4. árak és szállítási költségek
5 Szállítás, áruk rendelkezésre állása
6. fizetési módok
7. tulajdonjog fenntartása
8 Szavatosság az anyaghibákra és jótállás
9. felelősség
10. a szerződés szövegének tárolása
11. záró rendelkezések

1. alkalmazási kör
1.1 A [novomyo UG, tulajdonos: Sanela Zahiric Am Dalmannkai 6, 20457 Hamburg] (a továbbiakban "Eladó") és a vevő (a továbbiakban "Vevő") közötti üzleti kapcsolatra kizárólag az alábbi Általános Szerződési Feltételek a megrendelés időpontjában érvényes változatban irányadóak.

1.2 A jelen ÁSZF értelmében fogyasztó minden olyan természetes személy, aki olyan célból köt jogügyletet, amely túlnyomórészt sem kereskedelmi, sem önálló szakmai tevékenységének nem tulajdonítható. Vállalkozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogképes társaság, aki a jogügylet megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének gyakorlása során jár el.

1.3. A vevő eltérő feltételei nem ismerhetők el, kivéve, ha az eladó kifejezetten hozzájárul azok érvényességéhez.

2. ajánlatok és szolgáltatásleírások
2.1 A termékek bemutatása az online áruházban nem minősül jogilag kötelező érvényű ajánlatnak, hanem a megrendelésre való felhívásnak. A katalógusokban és az Eladó weboldalain található teljesítményleírások nem minősülnek biztosítéknak vagy garanciának.

2.2 Minden ajánlat "a készlet erejéig" érvényes, kivéve, ha a termékeknél másként van feltüntetve. A tévedések és hiányosságok kizárva.

Megjegyzés: Kérjük, adja meg az alábbiakban a megfelelő gombcímkéket.
3. megrendelési folyamat és szerződéskötés
3.1 A vásárló kötelezettség nélkül választhat termékeket az eladó kínálatából, és azokat egy úgynevezett kosárba gyűjtheti a [kosárba] gomb segítségével. A kosáron belül a termékválaszték megváltoztatható, pl. törölhető. Ezt követően a vásárló a [Tovább a pénztárhoz] gombra kattintva a kosárban folytathatja a rendelési folyamatot.

3.2 A [fizetési kötelezettséggel történő megrendelés] gombra kattintva a vásárló kötelező érvényű kérelmet nyújt be a kosárban található áruk megvásárlására. A megrendelés elküldése előtt a vásárló bármikor módosíthatja és megtekintheti az adatokat, valamint a böngésző "vissza" funkciójának használatával visszatérhet a kosárba, illetve a megrendelési folyamatot teljes egészében megszakíthatja. A kötelező adatokat csillaggal (*) jelöljük.

3.3 Az Eladó ezt követően e-mailben automatikus átvételi visszaigazolást küld a Vevőnek, amelyben a Vevő megrendelése ismét szerepel, és amelyet a Vevő a "Nyomtatás" funkcióval kinyomtathat (megrendelés visszaigazolása). Az automatikus átvételi visszaigazolás csupán azt dokumentálja, hogy a Vevő megrendelése az Eladóhoz beérkezett, és nem minősül a kérelem elfogadásának. Az adásvételi szerződés csak akkor jön létre, ha az eladó a megrendelt terméket 2 napon belül elküldte vagy átadta a vevőnek, vagy 2 napon belül egy második e-maillel, expressz rendelés visszaigazolással vagy a számla megküldésével megerősítette a vevőnek a küldést. Az elfogadás továbbá az Eladó által a Vevőnek küldött fizetési felszólítással és legkésőbb a fizetési művelet teljesítésével történhet. Több átvételi folyamat esetén a legkorábbi átvételi időpont az irányadó. Ha az Eladó az elfogadási határidőn belül nem fogadja el a Vevő ajánlatát, nem jön létre szerződés, és a Vevőt az ajánlata a továbbiakban nem köti.

3.4 Vállalkozásnak minősülő ügyfelek esetében a fent említett szállítási, átadási vagy megrendelés visszaigazolási határidő kettő helyett hét nap.

3.5 Amennyiben az Eladó előre történő fizetést engedélyez, a szerződés a banki adatok megadásával és a fizetési felszólítással jön létre. Ha a fizetés a megrendelés visszaigazolásának elküldését követő 10 naptári napon belül, az esedékesség ellenére, akár ismételt felszólítás után sem érkezik meg az eladóhoz, az eladó eláll a szerződéstől azzal a következménnyel, hogy a megrendelés érvényét veszti, és az eladó nem köteles szállítani. A megrendelés ezután a vevő és az eladó számára további következmények nélkül lezárul. A tétel lefoglalása előlegfizetés esetén tehát legfeljebb 10 naptári napra szól.

4. árak és szállítási költségek
4.1 Az Eladó weboldalán feltüntetett valamennyi ár tartalmazza a vonatkozó törvényes HÉA-t.

4.2 Az Eladó a feltüntetett árakon felül szállítási költséget számít fel a szállításért. A szállítási költségekről a Vevő egy külön információs oldalon és a rendelési folyamat során egyértelműen tájékoztatja a Vevőt.

5 Szállítás, áruk rendelkezésre állása
5.1 Ha előlegfizetésről állapodtak meg, a szállítás a számla összegének beérkezése után történik.

5.2 Ha az áru leszállítása a vevő hibájából három szállítási kísérlet ellenére sem sikerül, az eladó elállhat a szerződéstől. A teljesített kifizetéseket a vevőnek haladéktalanul visszatérítik.

5.3 Ha a megrendelt termék azért nem áll rendelkezésre, mert az Eladó önhibáján kívül a beszállítója nem látja el ezzel a termékkel, az Eladó elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben az eladó haladéktalanul tájékoztatja a vevőt, és szükség esetén javaslatot tesz egy hasonló termék szállítására. Ha nem áll rendelkezésre hasonló termék, vagy ha a vevő nem kívánja, hogy hasonló terméket szállítsanak, az eladó haladéktalanul visszatéríti a vevőnek a már kifizetett ellenértéket.

5.4 A szállítási határidőkről és a szállítási korlátozásokról (pl. bizonyos országokba történő szállítás korlátozása) a vásárlókat külön információs oldalon vagy az adott termékleírásban tájékoztatjuk.

5.5 Vállalkozásnak minősülő vevők esetében az áru véletlen elvesztésének és véletlen megrongálódásának veszélye akkor száll át a vevőre, amikor az eladó az árut átadta a szállítmányozónak, a fuvarozónak vagy a szállítás elvégzésére egyébként kijelölt személynek vagy intézménynek; a megadott szállítási határidők és határidők nem rögzített időpontok, az ellenkező ígéretek és megállapodások függvényében.

5.6 Az Eladó nem felel a vis maior és olyan előre nem látható események miatti szállítási és teljesítési késedelmekért, amelyek a vállalkozói vevőkkel szemben jelentősen megnehezítik vagy lehetetlenné teszik a szállítást az Eladó számára, még a kötelezően vállalt határidők és időpontok esetében sem. Ebben az esetben az Eladó jogosult a szállítást vagy szolgáltatást az akadályoztatás időtartamával és egy ésszerű indulási idővel növelten elhalasztani. A határidő elhalasztásának joga a vállalkozó vevőkre is vonatkozik olyan előre nem látható események esetén, amelyek az előszállító működését érintik, és amelyekért sem az előszállító, sem az eladó nem felelős. Az akadályoztatás időtartamára a vevő mentesül a szerződéses kötelezettségei, különösen a fizetési kötelezettség alól is. Ha a késedelem a vevő számára elfogadhatatlan, a vevő ésszerű határidő kitűzését követően vagy az eladóval való kölcsönös egyeztetést követően írásbeli nyilatkozattal elállhat a szerződéstől.

6. fizetési módok
6.1 Az ügyfél a megrendelési folyamat keretében és annak lezárása előtt választhat a rendelkezésre álló fizetési módok közül. A rendelkezésre álló fizetési módokról a vásárlók külön tájékoztató oldalon kapnak tájékoztatást.

6.2 Ha a fizetés számlával lehetséges, a fizetést az áru és a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül kell teljesíteni. Minden más fizetési mód esetén a fizetés előre, levonás nélkül történik.

6.3 Ha harmadik fél szolgáltatókat bíznak meg a fizetési műveletek lebonyolításával, pl. Paypal, akkor az ő általános szerződési feltételeik érvényesek.

6.4 Ha a fizetési határidő naptár szerint van meghatározva, az ügyfél már a határidő elmulasztásával késedelembe esik. Ebben az esetben az ügyfél köteles a törvényes késedelmi kamatot megfizetni.

6.5 A vevő késedelmi kamatfizetési kötelezettsége nem zárja ki, hogy az eladó további késedelmi károkat követeljen.

6.6 A vevő csak akkor jogosult a beszámításra, ha ellenköveteléseit az eladó jogerősen megállapította vagy elismerte. A vevő csak akkor élhet visszatartási jogával, ha a követelések ugyanabból a szerződéses jogviszonyból származnak.

7. tulajdonjog fenntartása
A leszállított áru a teljes fizetésig az eladó tulajdonában marad.
Vállalkozó vevők esetében ezen felül a következők érvényesek: Az eladó az áru tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg a folyamatban lévő üzleti kapcsolatból eredő valamennyi követelését teljes mértékben ki nem egyenlíti; a vevő köteles a megvásárolt dolgot gondosan kezelni, amíg a tulajdonjog még nem szállt át rá. Különösen köteles azt saját költségén megfelelően biztosítani lopás, tűz- és vízkár ellen, újrabeszerzési értéken, amennyiben ez az iparágban megfelelő vagy szokásos. Ha karbantartási és ellenőrzési munkálatokat kell végezni, a vevő köteles ezeket saját költségén időben elvégezni. A fenntartott áru vevő általi feldolgozása vagy átalakítása mindig az eladó részére történik. Ha a fenntartott árut más, nem az Eladó tulajdonában lévő tárgyakkal együtt dolgozzák fel, az Eladó az új dologban a fenntartott áru és a többi feldolgozott dolog értékének a feldolgozás időpontjában fennálló arányában szerez társtulajdont. Minden más tekintetben a feldolgozással létrejövő dologra ugyanaz vonatkozik, mint a tulajdonjog fenntartása alá tartozó árukra. A megrendelő a követelést is engedményezi a vele szemben fennálló olyan követelések biztosítására, amelyek a fenntartott áru és egy ingatlan összekapcsolása révén harmadik személlyel szemben keletkeznek. Az eladó tulajdonában vagy társtulajdonában lévő árukhoz harmadik személyek hozzáférését a vevőnek haladéktalanul be kell jelentenie. Az ilyen beavatkozásokból eredő, harmadik személy által indított per vagy peren kívüli felmentés költségei a vevőt terhelik. A vevő jogosult a tulajdonjog-fenntartással terhelt árut rendes üzletmenet keretében továbbértékesíteni. A vevő már most biztosítékként engedményezi az eladóra a tulajdonjog fenntartása alatt álló árukkal kapcsolatban a továbbértékesítésből vagy egyéb jogalapból eredő valamennyi követelést (beleértve a folyószámláról származó valamennyi egyenlegkövetelést is). Az eladó visszavonhatóan felhatalmazza a vevőt, hogy az eladóra engedményezett követeléseket saját számlájára és saját nevében behajtsa. Ez a beszedési felhatalmazás visszavonható, ha a vevő nem tesz eleget fizetési kötelezettségeinek. Az eladó vállalja, hogy a vevő kérésére az őt megillető biztosítékokat akkor adja fel, ha azok teljes forgalmi értéke meghaladja az eladónak az üzleti kapcsolatból származó valamennyi fennálló követelésének összegét 10%-nél (realizációs kockázat esetén 50%-nél) nagyobb mértékben. A felszabadítandó biztosítékok kiválasztása az eladóra hárul. Az eladó valamennyi, a szállítási ügyletből származó követelésének kiegyenlítésével a fenntartott áru és az engedményezett követelések tulajdonjoga a vevőre száll. A felszabadítandó biztosítékok kiválasztása az eladót terheli.

8 Szavatosság az anyaghibákra és jótállás
8.1 A jótállást (a hibákért való felelősséget) a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kell meghatározni, az alábbi rendelkezésekre is figyelemmel.

8.2 Az Eladó által szállított árukra csak akkor vonatkozik garancia, ha azt kifejezetten vállalták. A vásárlókat a megrendelési folyamat megkezdése előtt tájékoztatjuk a garancia feltételeiről.

8.3 Ha a megrendelő vállalkozó, a jogszabályi hibabejelentési kötelezettség ellenére köteles az árut haladéktalanul megvizsgálni, és a felismerhető lényeges hibákat haladéktalanul, de legkésőbb a szállítástól számított két héten belül, a fel nem ismerhető lényeges hibákat pedig haladéktalanul, de legkésőbb a felfedezéstől számított két héten belül írásban bejelenteni a szállítónak. A minőségben, súlyban, méretben, vastagságban, szélességben, kivitelben, mintázatban és színben a kereskedelemben szokásos, a minőségi szabványok szerint megengedett eltérések vagy kisebb eltérések nem minősülnek hibának.

8.4 Ha a vevő vállalkozó, akkor a választás a kijavítás vagy a hibás áru utólagos leszállítása között van az eladó által.

8.5 A jelen ÁSZF felelősségre vonatkozó rendelkezéseitől eltérően a vállalkozói minőségben eljáró ügyfelek esetében a lényeges hibák a kockázatátadástól számított egy év elteltével évülnek el, kivéve, ha jogszabály hosszabb határidőket ír elő, különösen a vállalkozói igényérvényesítésre vonatkozó különös rendelkezések esetén. Használt áruk esetében a vállalkozói vevők szavatossága kizárt.

8.6 Ha a vállalkozó vevő a hibás dolgot a német polgári törvénykönyv (BGB) 439. § (3) bekezdése értelmében egy másik dologba építette be vagy egy másik dologhoz rögzítette a típusának és rendeltetésének megfelelően, az eladó - kifejezett megállapodás alapján és az egyéb szavatossági kötelezettségek sérelme nélkül - nem köteles megtéríteni a vevőnek a hibás dolog eltávolításához és a kijavított vagy leszállított hibátlan dolog beépítéséhez vagy rögzítéséhez szükséges költségeket az utólagos teljesítés keretében. Ennek megfelelően az Eladó nem köteles megtéríteni a hibás dolog eltávolításával és a kijavított vagy leszállított hibátlan dolog beszerelésével vagy felszerelésével kapcsolatos költségeket a vevő által a szállítói láncon belüli (azaz a vevő és vevői közötti) visszkeresés keretében sem.

9. felelősség
9.1 Az Eladó kártérítési felelősségére az alábbi felelősségkizárások és -korlátozások vonatkoznak, a kárigényekre vonatkozó egyéb jogszabályi követelmények sérelme nélkül.

9.2 Az Eladó korlátlanul felel, amennyiben a kár oka szándékosságon vagy súlyos gondatlanságon alapul.

9.3 Az Eladó felel továbbá a lényeges kötelezettségek enyhén gondatlan megszegéséért, amelynek megszegése veszélyezteti a szerződés céljának elérését, vagy olyan kötelezettségek megszegéséért, amelyek teljesítése a szerződés megfelelő teljesítését eleve lehetővé teszi, és amelyek betartására a Vevő rendszeresen számít. Ebben az esetben azonban az Eladó csak a szerződésre jellemző, előre látható kárért felel. Az Eladó nem felel a fenti mondatokban meghatározottaktól eltérő kötelezettségek enyhén gondatlan megszegéséért.

9.4 A fenti felelősségi korlátozások nem vonatkoznak az élet, a testi épség és az egészség sérülése, a termék minőségére vonatkozó garancia vállalását követő hiba, valamint csalárd módon elhallgatott hiba esetén. A termékfelelősségről szóló törvény szerinti felelősséget ez nem érinti.

9.5 Amennyiben az Eladó felelőssége ki van zárva vagy korlátozott, ez vonatkozik az alkalmazottak, képviselők és közreműködők személyes felelősségére is.

10. a szerződés szövegének tárolása
10.1 A vásárló a megrendelés elküldése előtt kinyomtathatja a szerződés szövegét az eladónak a böngészője nyomtatási funkciójának használatával a megrendelés utolsó lépésében.

10.2 Az Eladó a Vevő által megadott e-mail címre a Vevőnek egy megrendelés visszaigazolást is küld a megrendelés összes adatával együtt. A megrendelés visszaigazolásával együtt, de legkésőbb az áru kiszállításakor a Vevő megkapja az Általános Szerződési Feltételek egy példányát is, az elállási szabályzattal és a szállítási költségekre vonatkozó információkkal, valamint a szállítási és fizetési feltételekkel együtt. Ha Ön regisztrált üzletünkben, megrendeléseit a profiljában megtekintheti. Ezenkívül a szerződés szövegét tároljuk, de nem tesszük hozzáférhetővé az interneten.

10.3 A vállalkozói jogviszonyban álló ügyfelek a Szerződéses Dokumentumokat e-mailben, írásban vagy online forrásra való hivatkozással kaphatják meg.

11. záró rendelkezések
11.1. Ha a vevő vállalkozó, a teljesítés helye - egyéb megállapodások vagy kötelező jogszabályi rendelkezések függvényében - az eladó székhelye, míg ha a vevő kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi különalapítvány, vagy ha a vevő nem rendelkezik az eladó székhelye szerinti országban általános illetékességgel, a teljesítés helye az eladó székhelye. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy más megengedett joghatósági helyet válasszon.

11.2 Vállalkozók esetében a [Németországi Szövetségi Köztársaság / Osztrák Köztársaság] joga alkalmazandó, az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményének kizárásával, amennyiben nincs kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, amely ezzel ellentétes.

11.3 A szerződés nyelve a német.

Megjegyzés: Kérjük, vegye figyelembe a következőkben, hogy a hivatkozás http://ec.europa.eu/consumers/odr/ kattinthatónak kell lennie
11.4. Az Európai Bizottság online vitarendezési (ODR) platformja a fogyasztók számára: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nem vagyunk hajlandóak és nem is kötelesek részt venni a fogyasztói döntőbizottság előtti vitarendezési eljárásban.