Peruutusehdot, jotka koskevat sellaisen digitaalisen sisällön toimittamista koskevaa sopimusta, jota ei toimiteta aineellisella välineellä.
Peruutusehdot
Kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen tarkoituksessa, joka ei pääasiallisesti liity hänen kaupalliseen tai itsenäiseen ammatilliseen toimintaansa.

Peruuttamisoikeus
Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus neljäntoista päivän kuluessa ilman mitään syytä. Peruuttamisaika on neljätoista päivää sopimuksen tekopäivästä. Peruuttamisoikeuden käyttäminen edellyttää, että lähetät meille ([Lisää: Nimi/yritys, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Voit myös käyttää tätä varten lyhytkoodia ja tallentaa osoitteen asetuksiin]) selkeällä ilmoituksella (esim. postitse lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostilla) päätöksestäsi peruuttaa tämä sopimus. Voit käyttää tähän tarkoitukseen oheista peruuttamislomakkeen mallia, joka ei kuitenkaan ole pakollinen. Peruuttamisajan noudattamiseksi riittää, että lähetät ilmoituksen peruuttamisoikeuden käyttämisestä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen seuraukset
Jos peruutat tämän sopimuksen, meidän on palautettava sinulle kaikki sinulta saamamme maksut, mukaan lukien toimituskulut (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka johtuvat siitä, että olet valinnut muun kuin halvimman tarjoamamme vakiotoimituksen), viipymättä ja viimeistään neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona saimme ilmoituksen peruuttamisestasi tästä sopimuksesta. Tässä takaisinmaksussa käytämme samaa maksuvälinettä, jota käytit alkuperäisessä maksutapahtumassa, ellei kanssasi ole nimenomaisesti toisin sovittu; sinua ei missään tapauksessa veloiteta tästä takaisinmaksusta.

Näyte peruutuslomakkeesta
(Jos haluat peruuttaa sopimuksen, täytä ja palauta tämä lomake).
- [lisää: Nimi/yritys, osoite, sähköpostiosoite ja, jos saatavilla, faksinumero]:
- Minä/me (*) peruutan täten sopimuksen, jonka olen/me (*) tehnyt seuraavien tavaroiden ostamisesta (*)/ seuraavan palvelun tarjoamisesta (*).
- Tilattu (*)/vastaanotettu (*)
- Kuluttajan (kuluttajien) nimi
- Kuluttajan (kuluttajien) osoite
- Kuluttajan (kuluttajien) allekirjoitus (vain paperilla tehdyn ilmoituksen tapauksessa).
- Päivämäärä
—————————————
(*) Tarpeeton yliviivataan.

Peruuttamisoikeuden poissulkeminen tai ennenaikainen päättyminen
Peruuttamisoikeutta ei sovelleta sopimuksiin, jotka koskevat sellaisen digitaalisen sisällön toimittamista, joka ei ole tehdasvalmisteista ja jonka tuottamisessa kuluttajan yksilöllisellä valinnalla tai määrittelyllä on ratkaiseva merkitys tai joka on selvästi räätälöity kuluttajan henkilökohtaisiin tarpeisiin.
Peruuttamisoikeus raukeaa ennenaikaisesti, jos olemme aloittaneet sopimuksen täyttämisen vasta sen jälkeen, kun olet a) antanut tähän nimenomaisen suostumuksesi ja samalla vahvistanut tietosi siitä, että menetät peruuttamisoikeutesi, kun me aloitamme sopimuksen täyttämisen, ja b) olemme asettaneet ilmoituksesi sisällön saatavillesi pysyvällä tietovälineellä kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen tekemisestä, kuitenkin viimeistään tavaroiden toimituksen yhteydessä tai ennen palvelun suorittamisen aloittamista. Huomaa, että voimme asettaa sopimuksen tekemisen riippuvaiseksi edellä mainitusta suostumuksesta ja vahvistuksesta. Peruuttamisoikeus päättyy ennenaikaisesti, jos olemme aloittaneet sopimuksen toteuttamisen vasta sen jälkeen, kun olet antanut siihen nimenomaisen suostumuksesi ja samalla vahvistanut tietäväsi, että menetät peruuttamisoikeutesi, kun aloitamme sopimuksen toteuttamisen. Huomautamme, että voimme tehdä sopimuksen tekemisen riippuvaiseksi edellä mainitusta suostumuksesta ja vahvistuksesta.