Annulleringspolitik for en kontrakt om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medium
Afbestillingsregler
En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion med formål, der overvejende hverken kan henføres til hans eller hendes kommercielle eller uafhængige professionelle aktivitet.

Fortrydelsesret
Du har ret til at trække dig ud af denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor kontrakten blev indgået. For at udøve din fortrydelsesret skal du sende os ([Indsæt: Navn/firma, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Du kan også bruge kortkoden til dette og gemme adressen i indstillingerne]) ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med posten eller en e-mail) om din beslutning om at tilbagekalde denne kontrakt. Du kan bruge den vedlagte model for fortrydelsesformular til dette formål, hvilket dog ikke er obligatorisk. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Konsekvenser af tilbagekaldelse
Hvis du fortryder denne aftale, skal vi straks og senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale, tilbagebetale dig alle de betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger som følge af, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder). Ved tilbagebetaling anvender vi samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du betaler under ingen omstændigheder noget for denne tilbagebetaling.

Eksempel på afbestillingsformular
(Hvis du ønsker at tilbagekalde kontrakten, bedes du udfylde og returnere denne formular).
- Til [indsæt: Navn/firma, adresse, e-mailadresse og evt. faxnummer]:
- Jeg/vi (*) fortryder herved den af mig/os (*) indgåede aftale om køb af følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
- Bestilt den (*)/modtaget den (*)
- Navn på forbruger(e)
- Adresse på forbruger(e)
- Forbrugerens underskrift (kun i tilfælde af anmeldelse på papir)
- Dato
—————————————
(*) Slet det, der ikke er relevant.

Udelukkelse eller for tidlig udløb af fortrydelsesretten
Fortrydelsesretten gælder ikke for aftaler om levering af digitalt indhold, der ikke er præfabrikeret, og for hvis produktion et individuelt valg eller bestemmelse af forbrugeren er afgørende, eller som er klart skræddersyet til forbrugerens personlige behov.
Fortrydelsesretten bortfalder før tid, hvis vi først har påbegyndt opfyldelsen af kontrakten, efter at du har a) givet dit udtrykkelige samtykke hertil og samtidig bekræftet din viden om, at du mister din fortrydelsesret, når opfyldelsen af kontrakten påbegyndes fra vores side, og b) vi har stillet indholdet af din erklæring til rådighed for dig på et varigt datamedie inden for en rimelig periode efter kontraktens indgåelse, men senest ved levering af varerne eller inden udførelsen af tjenesten påbegyndes. Bemærk venligst, at vi kan gøre indgåelsen af kontrakten afhængig af det førnævnte samtykke og bekræftelse. Fortrydelsesretten bortfalder før tid, hvis vi først er begyndt at opfylde kontrakten, efter at du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil og samtidig bekræftet din viden om, at du vil miste din fortrydelsesret, når vi begynder at opfylde kontrakten. Vi gør opmærksom på, at vi kan gøre indgåelsen af kontrakten afhængig af det førnævnte samtykke og bekræftelse.